Bliv medlem

De Anbragtes Vilkår er en forening for dig, der er anbragt uden for hjemmet, for dig der har været anbragt uden for hjemmet og for dig der ønsker at støtte foreningens arbejde. Vi taler anbragte børn og unges sag, og vi oplyser og vejleder i udviklingen af området, ved følgegrupper og udviklingsprojekter. Vi arbejder for at samle gruppen af nuværende og tidligere anbragte hvor de er, og danne fælleskab om det at have haft anbringelsesbaggrund.

Foreningen er drevet af tidligere anbragte, og vi vil gerne have dig med. Meld dig ind, hvis du ønsker at støtte arbejdet for bedre vilkår til børn og unge med anbringelsesbaggrund.

Der er flere former for medlemskab i De Anbragtes Vilkår, medlemsskaberne løber et år ad gangen, herefter vil du blive spurgt via en e-mail, om du vil forsætte dit medlemsskab. Hvis du krydser af i oplysningsfeltet at vi gerne må skrive til din e-mail, vil vi 3 gange om året, oplyse dig om vores arbejde, og undtagelsesvis om projekter der søsættes, dermed, hvad dit medlemsskab bidrager til at skabe, som også kan være relevant for dig – det kan afmeldes igen hvis ikke man ønsker det sidenhen.
Via vores facebook-side, kan du ligeledes følge foreningens aktiviteter, indgå i debat og kommentere på aktivitetsopslag.

Medlemstyper:

Ordinært medlemskab:
Børn og unge med anbringelsesbaggrund fra 12 år til 18 årgratis
Unge og voksne med anbringelsesbaggrund mellem 19-35 årgratis
(Ordinære medlemmer skifter automatisk status til støtte-medlem, når de fylder 36 år.)

Støttemedlemskab med anbringelsesbaggrund
Vi vil gerne forsat være så mange som muligt med anbringelsesbaggrund.
Er du over 35 år og har anbringelsesbaggrund, indmeldes du som støtte-medlemskab med anbringelses baggrund – 100 kr. årligt.

Støtte-medlemskab:
Enkeltpersoner, plejefamilier, institutioner, virksomheder og andre, der støtter foreningens formål og aktiviteter, kan blive støttemedlem eller sponsormedlem. Dette omfatter en optagelse i foreningen uden medlemsrettigheder 150 kr. årligt

Organisations-medlemskab:
For organisationer af forskellig art500 kr. årligt

Herunder i formularen, kan du melde dig ind i De Anbragtes Vilkår
Hvis du er nuværende eller tidligere anbragt, vil vi blive glade for, hvis vi må føre statistik over, hvilken type anbringelse du har været i. Men det er ikke påkrævet for at blive medlem, det helt op til dig, om du vil tilføje denne oplysning til dit medlemsskab.