Støt De Anbragtes Vilkår

Det Anbragtes Vilkår er en forening der drives af frivillig arbejdskraft, udført af tidligere anbragte. Størstedelen af vores udgifter går til transport rundt om i landet, hvor vi indhenter viden til vores interesseorganisationsarbejde, eller bidrager med viden til udviklingsprojekter, følgegrupper, eller ved oplæg. Men også ved facilitering og koordination af tidligere anbragtes stemmer, der ønskes af andre NGO’er, organisationer og uddannelser, som bl.a. Ungdommens Røde Kors, Kommunernes Landsforening, Rigsrevisionen, pædagoguddannelser og socialrådgiveruddannelser rundt om i landet, hvor vi holder oplæg. Ligeledes går midlerne i foreningen til tilføjelser på denne hjemmeside, hvor vi aktuelt er igang med at tilbyde flere løsninger for hjælp til selvhjælp, for nuværende og tidligere anbragte, som fx. vores overblikskort over netværksgrupper i Danmark, rettighedsoverblik, relevante legater at søge m.m.

Vores arbejde er afhængigt af donationer fra velgørere for at kunne drives. Vi vil sætte stor pris på et selvvalgt bidrag fra dig, et bidrag der vil gå ubeskåret til ovenstående arbejde.

Du kan støtte foreningens arbejde via nedenstående formular, som vil lede dig videre til betalingsmuligheder.