Hvem er vi?

Bestyrelsesformand og koordinator
David Adrian Pedersen
Tlf.:  24623929  Mail: formand.dav@gmail.com

Jeg blev født ind i en familie med en alenemor der led af psykisk sygdom og som havde et alkoholmisbrug. Jeg boede skiftevis på spædbørnehjem, i aflastningsfamilier og hos min mor, inden jeg blev tvangsanbragt til akutinstitution som 7-årig. Jeg boede på akutinstitution 1,5 år, på døgninstitution i 4,5 år, på et opholdsted i 4,5 år og i et efterværn i 5 år, der var tilrettelagt som en udslusningslejlighed i tilknytning til og på samme lokation, som opholdstedet jeg indtil da boede på.

Jeg er 30 år og læser psykologi på Københavns Universitet. Jeg er uddannet ambulanceredder.

Jeg har flere fokuser i mit arbejde i De Anbragtes Vilkår, men jeg ser især på vigtigheden af
  • Sociale relationer uden for anbringelsesstedet, under anbringelsen
  • Uddannelse under anbringelsen, som møder den anbragtes potentialer
  • At praksisinstitutionerne får udskiftet tilbagevist kontraproduktiv metodeteori, til ny anerkendende resurseteori og metode, i døgnanbringelsen.
  • At Danmark får skabt et velfærds- og forskningsfokus på tidligere anbragte og deres møde med samfundet efter anbringelsen. Der har de seneste år været stor iver og fokus mod at lære og forstå Danmarks nuværende anbragte, men vi glemmer velfærdssystemets tidligere anbragte, som der er meget lidt forskningsfokus og støtte rettet mod – den gruppe har vi, med niveauet af opmærksomhed vi har ydet de indsatser der har været – deres kvalitet, belæg og evalueringen af dem – et særligt ansvar for også at lære at kende, kvalitativt som kvantitativt, og støtte den om nødvendigt.

Bestyrelsesmedlem og regionsansvarlig for JyllandCopyright: Mette Frandsen
Sandra Bjerre
Tlf. nr.: 2245 1522   Mail: sandrabjerre1990@gmail.com

Jeg er vokset op i et dysfunktionelt hjem, hvor alkohol, utrygge rammer, svigt og voldsomme skænderier var en stor del af hverdagen. Jeg blev anbragt på C. Knaps Minde – et børnehjem, i starten af mine teenageår. Efterfølgende blev jeg overflyttet til Ungecenteret i Silkeborg, hvor jeg blev bosat i egen bolig. Der var jeg til jeg var 18 år, og kom efterfølgende i efterværn samme sted. Jeg er i dag, 25 år og jeg er mor til en skøn pige. Derudover læser jeg på mit sidste år, på pædagogseminariet i Ikast, hvor jeg skriver speciale indenfor MSP området (mennesker med sociale problemer).

 

Ansvarshavende for De Anbragtes Vilkårs netværksgruppe i Silkeborg
Maria Cecilie Yalcin
Tif.: 22556545   Mail: maria.cecilie@hotmail.com

 

 

 

 

 

Bestyrelsesmedlem
Helga Sofia Nielsen
Tlf.: 51837704   Mail: Helgasn@hotmail.com

Jeg kommer fra en familie, hvor hverdagen ofte var præget af skænderier og dårlig stemning. Mine forældre blev skilt, da jeg var 11 og jeg flyttede herefter sammen med min mor. Hun var meget påvirket af situationen, psykisk ustabil og kunne desværre ikke løfte rollen som mor.
Jeg valgte selv at søge hjælp. Jeg gik til kommunen og fik efter kort tid en akutplads på døgninstitutionen Roskilde Ungecenter (ROUC). Jeg boede der i lidt over 2 år, efterfulgt af 1 år i en tilknyttet udslusningslejlighed. Herefter fik jeg egen bolig, men var i efterværn frem til jeg blev 19 år.

Jeg er 20 år og arbejder til dagligt i Nordea.
Jeg drømmer om at uddanne mig i sociologi og forventer at starte på studiet til sommer.

Jeg har frivillig erfaring fra bl.a. børnerådet hvor jeg sad i deres ekspertpanel i 2012, da der var forkus på anbragthed. Herigennem har jeg deltaget i et møde med daværende socialminister og senere deltaget i en unge-politisk høring på Christiansborg, hvor jeg holdte tale om mine erfaringer inden for anbringelsesområdet.

Forkuspunkter der er særligt vigtige for mig:
  • Bekæmpelse af fordomme om anbragte. Nuværende og tidligere anbragte møder mange fordomme og mange oplever at blive stemplet og stigmatiserede. I DAV arbejder vi ud fra et synspunkt om, at anbringelseserfaringenerne kan være en ressource i forskellige sammenhænge, frem for en byrde.
  • Rettigheder: Alle anbragte skal kende deres rettigheder og have mulighed for nemt at tilgå viden de kan bruge til at navigere i deres anbringelse.
  • Uddannelse under anbringelsen: Uddannelse til anbragte skal prioteres i langt højere grad end det ses nu. Der skal være tilbud til alle og der skal være langt større støtte til dem, som er under uddannelse.
  • At skabe brugerråd over hele Danmark, der ligesom et elevråd på skolerne, varetager elevernes interesser, vil væretage de anbragtes interesser og behov.

Bestyrelsesmedlem
Bente Nielsen, der til dagligt er næstformand i Tabuka, leder projektet Mikado og tidligere anbragt
(mere information om Bente er på vej)

Bestyrelsesmedlem
Steffen Fjordside, der til dagligt arbejder i Børns Vilkår.
(mere information om Steffen på vej)

Bestyrelsesmedlem
Rachel Röst, stifter og daglig leder i Læs For Livet og tidligere anbragt
(mere information om Rachel er på vej)

Bestyrelsesmedlem
Turf Jakobsen, der arbejder i Louis-Hansens fonden, og tidligere seniorforsker hos Vive (SFI)
(mere information om Turf er på vej)

Bestyrelsesmedlem
Inger Johannsen, der er ejer og leder af Reflexio.
(mere information om Inger er på vej)