Aktiviteter

Her kan du læse mere om, hvilke områder vi har særligt fokus på i De Anbragtes Vilkår. Efter vores mening er nødvendigt at udvikle netop disse områder, hvis anbragte skal ligestilles med andre børn og unge. Og ikke mindst have samme muligheder for at tage en uddannelse og få et arbejde.

Vi udvikler, opdaterer og udvider løbende denne side.

Mærkesager:

  • Rettigheder Der er brug for, at børn og unge i anbringelse ved meget mere om deres rettigheder og hvordan de kan handle på dem. Det gælder især retten til at klar og tydelig information og til at blive inddraget og kunne deltage og påvirke sin egen sag. Men det gælder også i bredere forstand  – fx at kunne påvirke området og samfundet som del af en fælles sag.  Det er vigtigt for De Anbragtes Vilkår.
  • FN’s Børnekonvention, som alt for få børn og unge kender i Danmark, mener vi skal indskrives i lovgivningen. Og vi ønsker at lovgivning skrives, så det er til at forstå og håndtere – også i børnehøjde! – Det skal være meget lettere at forstå og handle på! Vi kunne godt tænke os at alle børn og unge, som bliver anbragt, hører og lærer om konventionen og alle deres rettigheder, så de lettere kan kræve deres ret.
  • Efterværn til alle
   Når man fylder 18 år, er man voksen, uanset om man har været anbragt eller boet hos sine forældre.  For dig som er ung og anbragt, er din 18 års fødselsdag dog en særligt omvæltende begivenhed. Nu slutter dit liv som anbragt nemlig – uanset, om du bor i plejefamilie eller på børnehjem.
   Det er en svær proces, og mange oplever at stå meget alene, fordi de mangler det naturlige netværk af voksne, til at støtte op om overgangen til voksenlivet.
   Derfor er det en mærkesag for De Anbragtes Vilkår, at alle med anbringelsesbaggrund skal have tilbud om efterværn, når de fylder 18 år.
   Læs mere her.
  • Netværksgrupper for børn og unge med anbringelsesbaggrund
   Vi mener, at alle børn og unge med anbringelsesbaggrund skal have mulighed for at indgå i en netværksgruppe med andre børn og unge, der er eller har været anbragt.
   Ved at være med i en netværksgruppe bliver man en del af et helt særligt fællesskab. Her kan man høre om andres oplevelser, følelser og erfaringer og på den måde få en bedre forståelse af sin egen situation. Og måske vigtigst af alt: Opdage at man ikke er alene med de svære følelser.
   Læs mere her.
  • Brugerorganisering og brugerrepræsentation: I De Anbragtes Vilkår ønsker vi at være, hvad Danske Skoleelever er i Folkeskolen: Ligesom elevråd ønsker vi, at der skal være brugerråd på anbringelsesstederne. Børn og unge som er anbragt skal kunne blive hørt og inddraget, som del af deres hverdag. De skal trænes, og blive gode til at tale egen og fælles sag. Det skal være som i Folkeskolen. De mange bruger-repræsentanter skal indgå som del af DAV, og påvirke det nationale arbejde. På den måde kan børn og unge på anbringelses-området få indsigt og erfaringer med demokratisk foreningsarbejde, og påvirke deres egne forhold. Vi ønsker også at brugerorganisering støttes af staten med driftmidler, så vi kan få DAV bedre op og køre og have et sekretariat, som del af vores foreningsarbejde. Vi ønsker også at brugerrepræsentanterne spiller en stærk rolle, når Socialtilsynet besøger anbringelsesstederne.