Netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte i Danmark

Nedenfor kan du se et kort over netværks, fællesskaber, for nuværende og tidligere anbragte. Ved at stryge hen på hvert flag, kan du se oplysningerne om netværket, og hvis du trykker på flagets bund, åbnes et vindue i din browser med netværkets hjemmeside, hvis det har én. Du kan få vist de netværk, som passer under kategorierne netværks for ‘7-17 år‘, ‘18-30 år‘ og ´30+ år´, samt netværks for ‘Nuværende anbragte‘ og ‘Tidligere anbragte‘,  ved at klikke på kategoriboksnene ovenover kortet.

På nogle adresser, er der mere en ét netværk liggende, disse er markeret med et grønt flag, hvis ikke du kan se oplysningerne på dem begge i kortet, da find netværket på listen under kortet her.

Vær opmærksom på, at der er forskel på netværkene. Nogle er for tidligere anbragte, nogle for nuværende. De fleste er for alle anbringelses-baggrunde, mens få er for én bestemt anbringelses-baggrund. De fleste kan man træde ind i, efter aftale med stedet, mens nogle har brug for en økonomisk bevilling fra din kommune, for at man kan komme ind i det. Du kan finde disse oplysninger ved at kigge på netværkets hjemmeside eller i oversigtslisten under kortet.

Oplysningerne der kan ses i kortet, har vi samlet på en oversigtsliste under det, med alle netværkene, hvor man også kan tilgå deres hjemmesider via
web-linket under hvert netværk.

Hvis du har brug for en hånd til hvordan du kontakter et af netværkene, vil vi gerne hjælpe – du kan ringe til David fra ‘De Anbragtes Vilkår’, som selv har været anbragt, på tlf.: 24623929, eller skrive til vores mailadresse, hvis du har brug for vejledning: formand@deanbragtesvilkar.dk 

Siden her vil blive opdateret løbende som nye netværks kommer til.

Jylland:

Aalborg – Baglandet
– tidligere anbragte – alle aldrer
– adgang uden bevilling fra kommunen
Kong Hans Gade 1, 9000 Aalborg
Tlf: 22 76 02 32, mail: aalborg@baglandet.org
http://www.baglandet.net/aalborg.aspx 

Aalborg – Mælkebøtterne
– nuværende anbragte i plejefamilie 10-18 år
– adgang via ansøgningsskema
Kong Hans Gade 1, 9000 Aalborg
Tlf.: 5090 1269 (Maria) eller 2211 3659 (Peter)
http://www.aalborg.dk/familie-og-boern/unge/netvaerkstilbud-for-boern-i-plejefamilie 

Silkeborg – De Anbragtes Vilkårs Silkeborggruppe
– tidligere anbragte mellem 18-25 år
– adgang uden bevilling fra kommunen
Tlf.: 22556545 og 22451522, Mail: maria.cecilie@hotmail.com
http://deanbragtesvilkar.dk/netvaerksgrupper/

Silkeborg –  Familie og Ungekontakten
– nuværende anbragte mellem 7-14 år
– adgang via ansøgningsskema til kommunen
Hostrupgade 20, 8600 Silkeborg
Tlf.: 89 70 51 10, e-mail: FamilieBoerneHandicapUdfoererdel@silkeborg.dk
https://familiecentret.silkeborg.dk/Hvad-er-Familiecentret/Gruppe-for-anbragte-boern

Århus – Baglandet
– tidligere anbragte – alle aldre
– adgang uden bevilling fra kommunen
Silkeborgvej 259, 8230 Åbyhøj
Tlf. 3131 5172, Mail: rikkeline@baglandet.org
http://www.baglandet.net/aarhus.aspx 

Vejle – Baglandet
– tidligere anbragte – alle aldre
– Mødested og rådgivningstilbud
Grejsdalsvej 37, 7100 Vejle
Tlf. 25 13 44 01, vejle@baglandet.org
http://www.baglandet.net/vejle/BAGLANDET.aspx

Haderslev – Projekt Netværket
– nuværende og tidligere anbragte
– adgang uden bevilling fra kommunen
Børnegruppe 11-15 år: Danmarksgade 8, 6500 Vojens
Voksengruppe 18-29 år: Nørregade 38E,1, 6100 Haderslev
Tlf: 23952500, Mail: mli@plejefamilierne.dk
http://projekt-netvaerket.dk/her-er-vi.30495.aspx

Skanderborg – Projekt Netværket
– nuværende og tidligere anbragte – ungegruppe mellem 15-18 år
– adgang uden bevilling fra kommunen

Børnehuset NFS Grundtvigsvej 46, Skanderborg
28930727, email: sj@bhd.dk
http://projekt-netvaerket.dk/her-er-vi.30495.aspx 

Tønder – Projekt Netværket
– nuværende og tidligere anbragte
– adgang uden bevilling fra kommunen
Børnegruppe 11-15 år
Ungegruppe 15-18 år
Voksengruppe 18-29 år
Storegade 51, 6780 Skærbæk
Tlf: 2273 1050, Email: se@bhd.dk
http://projekt-netvaerket.dk/her-er-vi.30495.aspx

Åbenrå – Projekt netværket
– nuværende og tidligere anbragte
– adgang uden bevilling fra kommunen
Børnegruppe 11-15 år
Voksengruppe 18-29 år
Uglekær 10, st. th. Aabenraa, Danmark
Tlf: 23952500, Mail: mli@plejefamilierne.dk
http://projekt-netvaerket.dk/her-er-vi.30495.aspx

Kolding – Værestedet Space
– nuværende og tidligere anbragte mellem 15 og 30 år
– adgang uden bevilling fra kommunen
Låsbyhøj, Nørregade 1 (Egen indgang Nord), 6000 Kolding
Tlf.: 2117 5125 og 2113 3689,  Mail: leira@kolding.dk 

https://www.kolding.dk/borger/familie-boern/boern-med-saerlige-behov/tinghoej/projekt-space#section_two

Sønderborg – Projekt netværket
– nuværende og tidligere anbragte
– adgang uden bevilling fra kommunen
Børnegruppe 11-15 år – Mødested: Kærvej 17, 6400 Sønderborg
Kontaktperson: Stine Enevold se@bhd.dk
Voksengruppe 18-29 år – Mødested: Kærvej 17, 6400 Sønderborg
Kontaktperson: Brian Persson Brian.a.persson@gmail.com
http://projekt-netvaerket.dk/her-er-vi.30495.aspx

Fyn:

Odense – På vej…
– nuværende og tidligere anbragte 16-30 år
– adgang uden bevilling fra kommunen
Tlf.: Susanne: 30614868, Mail: s.binggeli@icloud.com      

Sjælland:

Nakskov – Grib Chancen (fast adresse)
– nuværende og tidligere anbragte mellem 15 og 30 år
– adgang uden bevilling fra kommunen
Jernbanegade 1, 4900 Nakskov
Kontakt:
Ardian Gashi, ag@boligsocial.dk, 26362764 og
Lea Nielsen, ln@boligsocial.dk, 27153274
Web: http://www.boligsocial.dk/arbejdsomrader/aktiviteter/grib-chancen/
Facebook: https://www.facebook.com/Grib-Chancen-LollandFalster-1231831730170380/?fref=ts 

Nykøbing Falster – Grib Chancen
– nuværende og tidligere anbragte mellem 15 og 30 år
– adgang uden bevilling fra kommunen
Eggertsvej 2, 4800 Nykøbing Falster
Kontakt:
Ardian Gashi, ag@boligsocial.dk, 26362764 og
Lea Nielsen, ln@boligsocial.dk, 27153274
Web: http://www.boligsocial.dk/arbejdsomrader/aktiviteter/grib-chancen/
Facebook: https://www.facebook.com/Grib-Chancen-LollandFalster-1231831730170380/?fref=ts 

Nakskov – Grib Chancen (produktionskolen)
– nuværende og tidligere anbragte mellem 15 og 30 år
– adgang uden bevilling fra kommunen
Skandsen 11, 4900 Nakskov
Kontakt:
Ardian Gashi, ag@boligsocial.dk, 26362764 og
Lea Nielsen, ln@boligsocial.dk, 27153274
Web: http://www.boligsocial.dk/arbejdsomrader/aktiviteter/grib-chancen/
Facebook: https://www.facebook.com/Grib-Chancen-LollandFalster-1231831730170380/?fref=ts 

Maribo – Grib Chancen
– nuværende og tidligere anbragte mellem 15 og 30 år
– adgang uden bevilling fra kommunen
Banegårdspladsen 1a, 4930 Maribo, Danmark
Kontakt:
Ardian Gashi, ag@boligsocial.dk, 26362764 og
Lea Nielsen, ln@boligsocial.dk, 27153274
Web: http://www.boligsocial.dk/arbejdsomrader/aktiviteter/grib-chancen/
Facebook: https://www.facebook.com/Grib-Chancen-LollandFalster-1231831730170380/?fref=ts 

Nykøbing Sjælland – My Place
– nuværende og tidligere anbragte mellem 15 og 30 år
– adgang uden bevilling fra kommunen
Havnevej 18, 4500 Nykøbing Sjælland
Tlf.: 40 10 73 85, Mail: kabja@odsherred.dk
http://www.e-pages.dk/odsherredkommune/211/3 

Borup – Ungegruppen
– nuværende og tidligere anbragte mellem 12-16 år
– adgang med bevilling fra kommunen 

Hovedgaden 9, 4140 Borup
Tlf 20 90 34 64, mail: tbo@cafa.dk
http://www.cafa.dk/?page_id=88   

Borup – Netop
– nuværende og tidligere anbragte mellem 16-23 år
– Adgang med bevilling fra kommune

Hovedgaden 9, 4140 Borup
Tlf.: 20 90 34 64, mail: tbo@cafa.dk
http://www.cafa.dk/?page_id=88

Borup – Change Changers
– tidligere anbragte fra 23 år og opefter
– adgang uden bevilling fra kommunen, via formanden Martin, såfremt der er plads

Hovedgaden 9, 4140 Borup
Tlf.: 21 45 23 08, Mail: formand@changers.dk
http://changers.dk 

København – Baglandet
– tidligere anbragte – alle aldrer
– adgang uden bevilling fra kommunen
Nørre Farimagsgade 58, st., 1364 København K
tlf. 27 111 777, Mail: kbh@baglandet.org
http://www.baglandet.net/københavn.aspx

København S. (Amager Øst) – Projekt Unik
nuværende og tidligere anbragte, mellem 18-30 år
– adgang uden bevilling fra kommunen
Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København S.
Tlf.: +45 4580 3333, Mail: info@boerns-trivsel.dk
https://boerns-trivsel.dk/projekt-unik/

Herlev – Projekt UNIK
– nuværende og tidligere anbragte, mellem 18-30 år
– adgang uden bevilling fra kommunen
Gl. Klausdalsbrovej 482, 2730 Herlev
Tlf.: +45 4580 3333, Mail: info@boerns-trivsel.dk
https://boerns-trivsel.dk/projekt-unik/

København – De 4 Årstider
– nuværende og tidligere anbragte mellem 10 og 22 år.
– adgang med bevilling fra kommunen
– adgang uden bevilling fra kommunen (torsdagscafe)
Guldbergsgade 10, 2200 København N
Tlf.: 35 36 86 39, e-mail: konsulenterne@de4aarstider.com
https://de4aarstider.kk.dk