Bestyrelse

Bestyrelsen i De Anbragtes Vilkår består af:

Bestyrelsesformand
David Adrian Pedersen
Psykologi på Københavns Universitet
formand@deanbragtesvilkar.dk
Se Davids fulde LinkedIn-profil her

Min stærkeste motivation til at arbejde for DAV, udsprang fra min egen baggrund som anbragt. Jeg havde en oplevelse af, at det system der stod for min anbringelse havde gode viljer. Men alt for mange modarbejdende blinde punkter, som ikke gjorde det nemmere at gå modsat en udsat fremtid, hvad anbringelsen skulle være tiltag mod.

Bestyrelsesmedlem
Bente Nielsen
Projektleder projekt MIKADO
bnformidling@gmail.com
Se Bentes fulde LinkedIn-profil her

Jeg var med til at stifte TABUKA – Landsforeningen for nuværende og tidligere anbragte i 2006. Her har jeg fået stor viden om hvor vigtige anbragtes stemmer, og erfaringer er i den politiske debat, og for den faglige udvikling på anbringelsesområdet. Det vil jeg gerne bidrage med at videreføre i DAV.

Bestyrelsesmedlem
Fransiska Mannerup
Ungepanel I VIBASO hos Metropol & Trygfonden
Fransiska-elisabet@hotmail.com
Se Fransiskas fulde LinkedIn-profil her

Jeg håber, at der kommer mere fokus på samarbejdet mellem børn og unge og kommunen, så de anbragtes stemme er ligeværdig med biologiske forældre, plejeforældre og pædagoger.

Bestyrelsesmedlem
Leika Fuglsang
leikafugl@hotmail.com  
Se Leikas fulde LinkedIn-profil her

Jeg har selv været anbragt mange forskellige steder, og kæmpet adskillige kampe, som der er mange der sidder med nu – og det har altid været min drivkraft at finde den bedst mulige måde, at komme igennem disse vilkår. Både når man er anbragt, men ligeså vigtigt, livet efter en anbringelse.

Bestyrelsesmedlem
Steffen Fjordside
Chef for Fonds- og programsamarbejder hos Børns Vilkår
stfj@bornsvilkar.dk
Se Steffens fulde LinkedIn-profil her

Jeg synes DAV har en meget vigtig samfundsmæssig opgave, og var ikke et øjeblik i tvivl, da jeg blev tilbudt en plads i bestyrelsen. Hvis jeg på nogen måde kan bidrage til positive forandringer på anbringelsesområdet både i forhold til tidligere, nuværende og kommende anbragte, så ser jeg det
som et stor privilegium.

Bestyrelsesmedlem
Rachel Röst
Stifter og leder af Læs for Livet
rr@laesforlivet.dk
Se Rachels fulde LinkedIn-profil her

Anbragtes vilkår er en hjertesag for mig. Jeg har selv været anbragt, og har i en årrække også arbejdet med anbragte børn og unge. Det er tydeligt både i forskningen og i mine praksiserfaringer, at der er mange problematikker på anbringelsesområdet, som kræver fokus, ny viden og løsninger. Det vil jeg gerne arbejde med og for.

Bestyrelsesmedlem
Teodor Rørbech
Fuldmægtig ved Børne- og Undervisningsministeriet
aaaak4@gmail.com
Se Teodors fulde LinkedIn-profil her

Anbringelsesområdet har i de seneste år været under store forandringer. I den proces mener jeg, at man for ofte har været for hurtig til at anvende de billige løsninger, der ikke var til de anbragtes bedste, og som ofte ikke har haft forskningsmæssigt belæg. Derfor mener jeg, at der er behov for en interesseorganisation, der kan være med til at italesætte de problematikker som de anbragte møder, og komme med konstruktive løsningsforslag til hvordan det kan forbedres.

Bestyrelsesmedlem
Thorleif Jeppesen
Formand for foreningen for Social Innovation
thorleif@ffsi.dk
Se Thorleifs fulde LinkedIn-profil her

Alle de i dag kendte og veletablerede organisationer, som feks. Red Barnet og Børns Vilkår, har også været små engang. Målet med dette arbejde er, at kunne blive nærværende med tilbud om hjælp til selvhjælp, – skabe bedst mulige rammer for lige muligheder for personlig udvikling, – sikre, at de anbragte selv kan blive hørt som en vigtig stemme i deres eget liv og i samfundsudviklingen, – og tilbyde de unge nye fællesskaber i tillid.

Bestyrelsesmedlem
Turf Jakobsen
Projektkoordinator i Louis-Hansen Fonden
turf@louis-hansenfonden.dk
Se Turfs fulde LinkedIn-profil her

Anbringelsesområdet er komplekst og præget af mange hensyn og interesser. Derfor er der brug for en stærk organisation, der ene og alene varetager de anbragtes interesser. Sådan en organisation kan og vil DAV gerne være. Jeg oplever, at der er et stærkt momentum for de anbragtes sag, og at det er nu, vi som forening – og konkret som bestyrelse – kan være med til at gøre en forskel. Det er på høje tid!

Bestyrelsesmedlem
Idamarie Leth Svendsen
Lekto/ass. professor på Københavns
Professionshøjskole
idsv@kp.dk
Se Idamaries fulde LinkedIn-profil her

Det er et vigtigt område De Anbragtes Vilkår arbejder med. Der er mange som gerne vil gøre en stor indsats i forhold til anbragte børn, både i kommuner og centraladministrationen, i organisationer, på uddannelsesstederne og hos lovgiver. Men det er svært, for der er mange hensyn og vilkår på spil, på dette område. Det kan være svært at høre de anbragtes stemmer. Men de er jo de vigtigste. Jeg vil gerne prøve at hjælpe med at få dem frem.

Suppleant

Simon Meggers Matthiesen
Sundhedskonsulent hos Frederiksberg Kommune
Simon@meggers.dk
Se Simons fulde LinkedIn-profil her

Som ung var jeg i tre år anbragt på en døgninstitution, og modtog derefter tre års efterværn. Min anbringelsesbaggrund giver mig et unikt indblik i vigtigheden af at modtage tilstrækkelig og relevant støtte, både under og efter en anbringelse. Derudover er jeg uddannet antropolog, og har i flere år beskæftiget mig indgående med sundheds- og trivselsfremme på ungeområdet.