Formål

Vi vil gerne bidrage til, at flere anbragte børn og unge får et godt og trygt liv både under og
efter anbringelsen. Sådan at du ikke er dårligere stillet i livet bare fordi, dine forældre ikke
kunne tage sig af dig, da du var barn.

Vi skaber netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte børn og unge. Her kan du
som anbragt komme og møde andre, som har oplevet meget af det samme som dig.

Vi blander os i debatten og på den måde sikrer vi, at vores perspektiver bliver taget med, når
politikerne skal tage beslutninger om anbringelsesområdet. Og selvfølgelig at kommunerne
husker at have børnene i centrum, når de laver en anbringelse.

Vores styrke er, at vi ved hvordan virkeligheden er, når du er anbragt. Den virkelighed vil vi
gerne fortælle andre om.

Vi sætter fokus på vores mærkesag om bedre efterværn til alle. Alt for mange anbragte unge
kommer til at stå alene, når de fylder 18 år. For så er man voksen, og så kan man klare sig selv.
Men det kan de færreste. Og de færreste ikke-anbragte kommer til at opleve at stå helt alene
bare fordi de fylder 18 år.

Vi synes, det er uretfærdigt, at du som tidligere anbragt har dårligere vilkår end unge, som
ikke har været anbragt. Derfor arbejder vi for, at alle skal være sikret et godt tilbud om
efterværn, når de fylder 18 år.

Vi oplyser om rettigheder. Der findes et hav af love og regler på anbringelsesområdet. Mange
flere end du sikkert kan overskue at sætte dig ind i. Og det betyder, at du måske har ret til
bestemte tilbud fra din kommune, som du ikke kender til. Vi kender dine rettigheder, og vi vil
gerne hjælpe dig med at finde ud af, hvad du har ret til.