Vision og mission

Vision
Vores vision er at bidrage til, at børn og unge med anbringelsesbaggrund udvikles og trives på
lige fod med andre børn. Også efter de er blevet voksne.

En anbringelse er nødvendig, når et barns forældre ikke kan tage sig af det. Så bliver barnet
samfundet opgave, og derfor er det vores opgave som samfund at sikre anbragte børn de
bedst mulige betingelser for et godt liv på egne ben. Så de også kan deltage i og være med til at præge samfundet.

Mission
– At børn og unge med anbringelsesbaggrund er organiseret og repræsenteret i en
netværksforening; både som en stemme i forhold til anbringelsesområdet, og som
netværksaktør i samfundet.

– At anerkende børn og unge med anbringelsesbaggrund som samfundets børn.

– At udvikle og skabe større åbenhed om anbringelsesområdet. Så folk generelt får en bedre
indsigt i den virkelighed, anbragte børn lever i.

– At være med til at udvikle anbringelsesområdet i en retning, vi som nuværende og tidligere
anbragte mener, er den rigtige. Det kaldes brugerorienteret velfærdsinnovation og kan være
med til at skabe en bedre sammenhængskraft på anbringelsesområdet, fordi udviklingen er
sket i samarbejde med os – de anbragte.