Samarbejdsparter

Samarbejde på tværs
De Anbragtes Vilkår ønsker at skabe kontakt og samarbejde i og på tværs af sektorer; det
offentlige, erhvervslivet og den civile sektor.

Vi tror på, at vi som et netværk af nuværende og tidligere anbragte kan bidrage med en helt
særlig viden om anbringelsesområdet. Vi ved, hvordan virkeligheden ser ud på godt og ondt.
Ved at dele vores erfaringer, håber vi at være med til at skabe bedre anbringelser for andre
børn og unge.