Årsrapporter

Årsrapporter og regnskaber

De Anbragtes Vilkår udgiver hvert år en årsrapport, der kigger nærmere på foreningens aktiviteter og milepæle i det forgangne år, samt et årsregnskab for organisationen.