Aldrig børnenes skyld – De Anbragtes Vilkår kræver ændret syn på magtanvendelser og rømninger 


Resolution, De Anbragtes Vilkårs Landsmøde d. 22. – 23. april 2023

Magtanvendelse er ikke en del af et normalt børneliv. Ingen skal føle sig nødsaget til at stikke af fra sit hjem. I De Anbragtes Vilkår kræver vi, at voksenansvarsloven følges, og at anbragte børns rettigheder respekteres og overholdes. Alt for ofte ser vi, at de voksne placerer ansvaret hos barnet eller den unge, når der sker fysiske magtanvendelser og børn stikker af fra deres anbringelsessted. Det er uacceptabelt. Børn skal ikke have skylden for mangler i den socialpolitiske og kommunale værktøjskasse. Vi mener, at alle børn skal have et godt liv med tryghed og omsorg, og det er altid de voksne, der har ansvaret for børnenes og de unges trivsel. 

Vi er stærkt bekymrede over de alvorlige sager, vi har set gennem de sidste par år. Der er tale om voldsomme konfliktsituationer, hvor voksne bryder loven og ender med at udøve vold på børn og unge. De nyeste tilfælde er desværre blot en forlængelse af en kendt historik.  

Samtidig ved vi, at anbringelsesområdet er kendetegnet ved en usystematisk og mangelfuld indberetningspraksis. Derfor er vi også bekymrede for børnenes og de unges retssikkerhed. De 6.000 årlige, registrerede tilfælde af magtanvendelser er, med al sandsynlighed, toppen af et tragisk isbjerg. For der findes, som Tænketanken Justitia har påpeget, et betydeligt mørketal.  

Yderligere finder vi det problematisk, at når der indberettes, er kvaliteten for ringe og oplysningerne bliver ikke brugt systematisk med henblik på at vurdere, om magtanvendelserne er i overensstemmelse med voksenansvarsloven. Vi kræver derfor, at alle magtanvendelser både indberettes og vurderes, og ikke mindst, at der skrides systematisk ind overfor anbringelseshjem, som handler ulovligt. Der er behov for et opgør med det pædagogiske og systemiske svigt, det er, når magtanvendelser bliver en del af hverdagen. Det er et svigt, som vi ved kan forplante sig langt ind i voksenlivet hos den enkelte. 

Når VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd – kan dokumentere, at de voksne mener, at en flugt fra anbringelsessted skyldes noget iboende i barnet eller en konflikt med de voksne, mens børnene omvendt peger på manglende forståelse eller utryghed, da mener vi ikke, at de voksne og samfundet formår at inddrage de unges perspektiv tilstrækkeligt. Vi ser en sammenhæng mellem dårlig kvalitet i anbringelseshjemmet og et højt antal af børn og unge, der stikker af fra deres anbringelsessted og mange magtanvendelser.  

Vi kræver et centralt register gældende for alle anbringelsesformer, som den anbragte selv også skal have mulighed for at indberette til, når der har været en magtanvendelse. Anbringelsessteder skal hjælpes til at lære af de forløb, som leder op til brug af magt og/eller til, at barnet stikker af, i et aktivt samarbejde med Socialtilsynet. Når det sker, skal barnet eller den unge rådgives til at kende og forstå sine rettigheder. 

På vores landsmøde d. 22. -23. april, 2023 har vi vedtaget denne resolution, fordi vi er bekymrede for fremtidens anbragte børn og unges trivsel. Som nuværende og tidligere anbragte kræver vi et komplet opgør med det børnesyn, der pålægger anbragte børn og unge skyld, og dermed ansvar, for magtanvendelser og rømninger. Vi skylder som samfund at tage hånd om de svigt, som det er udtryk for.