Anbragte: Indgribende anbringelser kræver bedre vurderingsgrundlag


Læs artikel her

Aldrig har anbragte børns ve og vel været drøftet som efter statsministerens nytårstale. En reform må sikre øget retssikkerhed og højne kvaliteten af anbringelser, mener De Anbragtes Vilkår.