Anbragte: Prioriter udsatte børn og unges skolegang i den gradvise åbning


Læs artikel her

Når Danmark gradvist skal genåbnes grundet Covid-19, skal udsatte børn og unges skole prioriteres, fordi de lider det største tab ved ikke at gå i skole.