Bisidderordning

På denne side kan du se en samlet oversigt over bisidderordninger i forhold til anbringelsesområdet, og lære mere om, hvordan en bisidder kan være til nytte for dig.

Mange føler sig utrygge eller usikre, hvis de skal til møde med kommunen eller andre. Derfor kan det være rart, at have en bisidder med til møderne.

Min bisidder gav mig følelsen af virkelig at blive hørt og at vedkommende er 100% på ens side. Det har været en kæmpe hjælp, da min bisidder har kunne hjælpe mig med at få ting sagt, som er ret svære og som jeg måske ellers ikke ville have sagt til sagsbehandleren, hvis ikke jeg havde haft min bisidder.

– Camilla

Hvad er en bisidder?

En bisidder er en slags “støtteperson” – en voksen, der kan hjælpe og støtte dig, så du får sagt og spurgt om de ting, du gerne vil, til møder med fx din sagsbehandler. Bisidderen kan samtidig være behjælpelig med at lytte og huske vigtige informationer.

Du har altid ret til at have en bisidder med til møder med myndighederne. Retten til en bisidder er indskrevet i Serviceloven. En bisidder skal være fyldt 15 år.

Min bisidder hjalp mig med at forberede mig, inden jeg skulle til møde. Til mødet, hjalp min bisidder mig med at få sagt de ting, jeg ville, og at jeg kunne holde pause, når jeg ikke kunne klare mere.

– Elias

Hvor og hvordan får jeg en bisidder?

Alle kan frit vælge en bisidder til at hjælpe og støtte sig i kontakten til myndighederne. Du vælger selv din bisidder. Vi anbefaler, at du vælger en, der er godt klædt på til lige præcis at bisidde dig og din situation. Vil du gerne have en bisidder, men har svært ved at finde en, kan kommunen også hjælpe med at finde en. Derudover findes der en række foreninger og aktører, der også tilbyder hjælp og støtte som bisidder. Vi har samlet de mest centrale i forhold til anbringelsesområdet nedenfor.

Børns Vilkår

Bisidderordning og juridisk hjælp. Landsdækkende.

Tilbud

Bisiddere til børnesamtale i kommune eller familieretshus. Børn & unge op til 18 år, samt til unge i efterværn (til 23 år).

Læs mere

Borgerretshjælpen
Københavns Kommune

Dialog- & bisidderordning for borgere i Københavns Kommune

Tilbud

Tilbyder hjælp til at udfylde ansøgninger, skrive breve til samt forstå breve fra offentlige myndigheder. Tilbyder bisiddere ved møder med det offentlige.

Læs mere

Landsforeningen for Børn og Forældre

Bisidderordning til voksne. Landsdækkende.

Tilbud

Alle bisiddere kan vejlede, guide og støtte den enkelte forælder og eventuelle pårørende i mødet med den offentlige forvaltning.

Læs mere

SIND

Bisidderordning for psykisk sårbare eller pårørende til psykisk sårbare. Landsdækkende.

Tilbud

Tilbyder bisiddere, der kan hjælpe dig med at skabe en konstruktiv dialog under mødet og med at følge op på de aftaler, du indgår.

Læs mere

Landforeningen Bedre Psykiatri

Bisidderordning samt rådgivning til at navigere i psykiatrien for borgere i Ålborg Kommune.

Tilbud

Tilbyder faglig viden og sparring på de problemstillinger og udfordringer man kan opleve som pårørende til en med psykisk sygdom.
Rådgivning om samarbejdet med det offentlige. Hjælp til at komme videre med behandlingssystemet. Hvordan man håndterer og navigerer i rollen som pårørende.

Læs mere

Frivilligcenter Bistand

Bisidderordning, retshjælp og rådgivning. Landsdækkende.

Tilbud

Tilbyder retshjælp og socialrådgivning fra frivillige jurister og socialrådgivere, samt studerende på sidste år af
deres uddannelse. Rådgivningen kan hjælpe med spørgsmål vedr. fx sygedagpenge, skilsmisse og klagevejledning.
Tilbyder desuden hjælp til udfærdigelser af lettere skrivelser for borgere med en indkomst med beløbsgrænsen for fri proces.

Læs mere