De Anbragtes Vilkår inviterer til Topmøde 2023


Vi er glade for, endnu en gang, at kunne invitere alle tidligere anbragte til Topmøde d. 14. og 15. januar.

De årlige Topmøder er en nøgleaktivitet i De Anbragtes Vilkårs arbejde. På topmøderne deles og indsamles erfaringer, viden og perspektiver fra tidligere anbragte. Disse perspektiver er omdrejningspunktet for vores anbefalinger, og således et nødvendigt grundlag for, at foreningen kan få indflydelse på både politik og praksis på anbringelsesområdet. Topmøderne er på den måde med til at bringe de anbragtes stemmer ind på Christiansborg, få de anbragtes stemme til at runge på det bornholmske Folkemøde og meget mere.

Når tidligere anbragte samles for at dele perspektiver og erfaringer fra deres anbringelsesbaggrund, giver det os et bredere billede af, hvad der fungerer godt og hvad der kan være svært for anbragte børn og unge. På baggrund af den indsamlede viden fra Topmøderne udfærdiges et sæt anbefalinger, som efterfølgende kvalificeres af bestyrelsesmedlemmer og en arbejdsgruppe bestående af frivillige.

På Topmøderne 2023 fokuserer vi særligt på skolegangen for anbragte børn og unge.

Har du været anbragt? – Så har vi brug for din viden!

Er du tidligere anbragt, håber vi, at du har lyst til at komme og være med til at dele dine vigtige erfaringer og perspektiver. Sammen styrker vi fremtidens anbringelsesområde!

Vi afholder i alt tre Topmøder:

Lørdag d. 14. januar 2023 kl. 10 – 15 i København

Søndag d. 15. januar 2023 kl. 10 – 15 i Århus

Søndag d. 15. januar 2023 kl. 11 – 14 digitalt

Du kan melde dig til her http://deanbragtesvilkar.dk/tilmeld/