DAVs frivillige

Hvordan er man frivillig i De Anbragtes Vilkår?

En stor del af De Anbragtes Vilkårs arbejde udgår fra og sker i tæt samråd med både nuværende og tidligere anbragte. De frivillige kræfter er en bærende del af foreningen. For at være frivillig hos os, er det et krav, at du har anbringelsesbaggrund. Det er det, fordi vi mener, at nuværende og tidligere anbragte er de sande eksperter på anbringelsesområdet. Foreningen er desuden baseret på et grundlag om at være for, af og med nuværende og tidligere anbragte.​

En særlig del af vores frivillige-gruppe, er vores Ekspertgruppe af nuværende anbragte. Er du nuværende anbragt, kan du altid søge om optagelse til at komme med. Du kan læse mere her på siden.

Du kan finde yderligere information og læse om strukturen for frivillige på siden her.

Er du frivillig eller DAV Undersøger? – Se årshjul for aktiviteter nederst på siden.

Sådan bliver du frivillig

Har du lyst til at blive aktiv frivillig, vil én af vores andre frivillige (der alle er tidligere anbragte) tage en uformel kop kaffe med dig, hvor du kan stille spørgsmål og høre mere om foreningen, fra én af dem som kender den allerbedst.

Hvis du vil vide mere, har spørgsmål, eller kunne tænke dig at blive frivillig, kan du skrive til Josefine, der er frivilligkoordinator, via knappen.

Bliv frivillig

Hvad indebærer det at være frivillig hos De Anbragtes Vilkår?

Vejen til og mulighederne for at være frivillig i De Anbragtes Vilkår er her beskrevet:

Du mødes med en “garvet” DAV-frivillig

For at give dig mulighed for at høre mere om frivillighed i De Anbragtes Vilkår vil du som det første tage en uforpligtende kaffesnak med en af foreningens eksisterende frivillige. Her vil du høre om foreningen, fra en af dem, der kender den bedst og have mulighed for at stille alle de spørgsmål, du nu måtte have

Du deltager i en Velkomst Café

Fire gange om året er der velkomst-café, hvor nye frivillige har mulighed for at spørge garvede frivillige om stort og småt. Det er en god måde at få indblik i mulighederne for frivilligt arbejde hos DAV og ikke mindst en god måde at møde andre DAV-frivillige.

Du kan komme med i en klynge

Alle frivillige i De Anbragtes Vilkår har mulighed for at indgå i en klynge. Klyngerne er fordelt efter fx alder, geografi og interesser. Klyngerne aftaler selv hvor og hvornår de mødes.

Du kan gennemgå et kursus målrettet specifikke opgaver

Det kan fx være et kursus i oplægsholder-rollen, hvor vi bl.a. klæder dig på til at bruge din egen historie, så du holde stærke oplæg om anbringelsesområdet. Kurser afvikles løbende De Anbragtes Vilkår. Du kan sagtens komme i gang med frivillige aktiviteter, før du har gennemgået et kursus.

Værdier i frivillige-gruppen

Det er vigtigt at De Anbragtes Vilkår altid er et rart sted at være. Det sætter krav til os alle, fordi vi er en gruppe, der hele tiden udvikler sig. Vi bliver hele tiden flere frivillige og vi er forskellige i alder, perspektiver, erfaringer, type, stil osv.

Det er en diversitet vi ønsker og som vi hele tiden vil arbejde for bliver større.

Forskelligheden er nemlig en styrke i vores arbejde, der skal indsamle og belyse de mange forskellige historier og mennesker, som anbringelsesområdet dækker over. Men det kan også udfordre et samarbejde, og derfor skal vi løbende være opmærksomme på at sikre, at foreningen er et rart sted at være.

Derfor har vi opstillet følgende værdier for arbejdet som frivillig i De Anbragtes Vilkår:

  • Vi griner ikke af hinanden…
  • Vi respekterer hinandens forskellighed – vi er et nuanceringsforum
  • Vores individuelle oplevelser kan ikke være forkerte
  • Der er plads til at være ked af det
  • Vi skal bygge et inkluderende fællesskab, hvor vi aktivt inviterer nye medlemmer ind også selvom de er forskellige fra os selv
  • Vi skal anerkende hinanden, fordi den enkelte historie har værdi
  • Alle har derfor noget vigtigt at sige og vi skal give hinanden plads
  • At være frivillig er et arbejde, dvs. vi skal overholde aftaler, svare på henvendelser, koncentrere os om emnet mv.
  • Det betyder også, at vi ikke er et terapiforum, men et arbejdsfællesskab.

Vi holder foredrag

De Anbragtes Vilkårs frivillige gruppe af tidligere anbragte holder foredrag og oplæg. Kender du til et uddannelsessted, en døgninstitution eller noget helt tredje, der kunne have et ønske om at høre et foredrag, have en gæsteforelæsning eller andet fra en med anbringelsesbaggrund, hører vi gerne fra dig. Der er forskellige muligheder for oplæg alt efter, hvilken type organisation I er.

Kontakt os her, for at høre mere

Ekspertgruppe af nuværende anbragte

De Anbragtes Vilkårs Ekspertgruppe af nuværende anbragte fungerer som en slags advisory board for foreningen. Medlemmer i Ekspertgruppen af nuværende anbragte er mellem 13-17 år. Gruppen mødes 4-5 gange årligt. Her er de med til at give feedback og inputs til vores idéer, således at de konklusioner og anbefalinger De Anbragtes Vilkår går videre med, altid er kvalificeret af de anbragte selv.

Igennem det arbejde kommer vi til at drøfte forskellige emner i forhold til livet som anbragt. Det kan fx være en drøftelse af forholdet til sagsbehandlere eller anbringelsessted; udfordringer i skolen i relation til at være anbragt, eller hvordan omgivelserne anskuer livet som anbragt.

Det, der arbejdes med er anonymt, så de enkelte historier aldrig kan genkendes. Det sker for at værne særligt om sikkerheden for det private rum, da alle medlemmer af Ekspertgruppen er under 18 år.

Skal du være med?

Er du selv nuværende anbragt? Er du mellem 13-17 år? Og kunne du tænke dig at være med i vores Ekspertgruppe?

Så vil vi meget gerne høre fra dig!

Vi mødes 4-5 gange årligt. Vi mødes oftest i København og vi serverer altid slik og sodavand 😉

Vi dækker gerne dine udgifter til transport.

Kontakt os her, for at høre mere

Vores aktiviteter

Her kan du orientere dig om vores aktiviteter.

Vores uddannelsesaktiviteter for foreningens frivillige og DAV Undersøger er markeret med blåt.

Vores lokale klyngeaktiviteter er markeret med grønt.

Vores medlemsaktiviteter er markeret med rødt.

Bestyrelsens aktiviteter er markeret med grøn.