Hvem er De Anbragtes Vilkår?

Vi er de anbragtes stemme!

De Anbragtes Vilkår er en interesseorganisation stiftet af tidligere anbragte.

Vi arbejder for at styrke nuværende og tidligere anbragtes vilkår ved at sikre, at deres viden, interesser og ønsker får en tydelig plads i udviklingen af politik og praksis på anbringelsesområdet, med henblik på at udligne forskelle mellem anbragte og ikke-anbragte i Danmark.

Det er vores vision at være medskabere af et samfund, hvor anbringelser løfter børn ud af en udsat position og giver dem mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. Alle anbragte fortjener en tryg barndom!

Hvad mener vi?

Hos De Anbragtes Vilkår mener vi, at anbragte børn og unge skal opleve det gode børneliv i højere grad, end det sker i dag. Det indebærer, at de skal vokse op i et trygt hjem med kærlighed, der afspejler omverdenen.

Du skal kunne regne med noget

Alt må ikke være midlertidigt. Du har brug for et trygt hjem med mulighed for at slå rod. Ellers kan du ikke vokse.

Du skal have en voksen, du kan stole på

Børn må ikke være alene i livet. Når systemet tager en anbragt i hånden og fjerner det fra sit biologiske hjem, må den hånd ikke slippes, før den er givet ordentligt videre.

Du skal føle dig set, hørt og forstået

Anbragte skal involveres i deres eget liv. De skal både forstå hvad der foregår og have indflydelse på hvor de skal bo, hvem der passer på dem, og de valg der skal træffes.

Du skal vide, ​at du er mere end “det anbragte barn” ​

Børnelivet må ikke omringes af fagsprog og forforståelse, i et isoleret hverdagsliv kun på matriklen. Så bliver anbringelsen ​en øde ø.

For, med og af anbragte

Ud fra vores vision om at skabe et godt og styrkende anbringelsesområde er det afgørende for os at arbejde tæt sammen med nuværende og tidligere anbragte. Vi mener nemlig, at de er de sande eksperter på området. Dermed udgør de også det mest centrale bidrag til udvikling af anbringelsesområdet. Konkret indsamler vi det levede livs erfaringer, perspektiver og inputs. Det sker bl.a. gennem topmøder for tidligere anbragte samt det tætte arbejde med vores gruppe af frivillige.

Læs mere om De Anbragtes Vilkårs frivillige via linket.

DAVs frivillige