Ny publikation: Vores vision for skolegang for anbragte børn og unge


I 2023 arbejder De Anbragtes Vilkår med skolegang som årstema. Det betyder, at skolegang var fokus til vores årlige topmøder i januar, hvor flere end 100 tidligere anbragte samledes i København, Aarhus, og online for at dele deres levede erfaringer samt visioner for et skoleliv, hvor alle børn og unge, der bliver anbragt, møder opbakning til at lykkes med skolen. Både fordi skolen er en stor del af et børneliv, og fordi det, vi får med derfra, skal sikre vores vej ind på en livsbane, hvor vi lykkes.

Det resulterer nu i vores vision, “Vi kan, hvis I vil.” Det er vores drøm om en skolegang med forventninger, opbakning og fællesskab.

Som det er nu, er virkeligheden for mange børn, der bliver anbragt, at der opstår store huller i skolegangen, at de oplever flere og bratte skoleskift og at de alt for ofte mangler voksenopbakning til at lykkes i skolen. Mange oplever, at de ikke bliver hjulpet med i det sociale fællesskab og i stedet ender med at stå udenfor med en følelse af igen at være den, der ikke passer ind.

Vi har brug for nogen, der tager forældreopgaven på sig. Vi har brug for voksne, som sikrer, at vores skolegang får lov til at spille en central rolle i hverdagen, og at vi har de bedste forudsætninger for at være med i det almindelige fællesskab i skolen.

Vi også udviklet konkrete anbefalinger til politik og praksis – tryk nedenfor for at få de enkelte dokumenter som PDF’er.

Vi glæder os til at høre, hvad du synes og til sammen at arbejde for, at anbragte børn har de bedste forudsætninger for at lykkes i skolen. Både fordi skolen er en stor del af et børneliv, og fordi det, vi får med derfra, skal sikre vores vej ind i voksenlivet.

“Vi kan, hvis I vil” – Læs vores vision
“1-pager” med fem politiske anbefalinger
“1-pager” med fem gode råd til praksis