Nyheder

Nyheder

De Anbragtes Vilkår giver høringssvar på udkast til Barnets Lov

De Anbragtes Vilkår har fredag d. 24.06.2022 afgivet høringssvar til ‘Barnets lov’. Vi følger lovprocessen tæt og bidrager løbende med viden og erfaringer.

Mens vi ser gode takter i forslaget, lever lovudkastet på en række områder ikke op til ambitionerne i aftalen om Børnene Først.

Læs høringssvaret via link her.

Vi har derfor samlet vores bemærkninger i et høringssvar til social- og ældreministeriet under 9 overskrifter:

  • Børnesyn
  • Inddragelse – ambitionen om at styrke barnets stemme er god, men ikke afspejlet i centrale paragraffer
  • Rettigheder – der mangler fokus på rettighedsopfyldelse for børn
  • Sprogbrug – opgør med det ”særlige” blik på barnet
  • Familie & forældre – børn og forældre er ikke hinandens modsætninger
  • Stabilitet i anbringelsen – vi skal tage afsæt i barnets behov og indrette systemer derefter
  • Overgang til voksenlivet – vi skal følge forældreopgaven til dørs
  • Implementering og evaluering – børnenes perspektiv i fokus

Derudover påpeger vi den store opgave i at sikre anbragte børn og unge en stabil og god skolegang. Det adresseres ikke i reformen til trods at både vi og andre aktører har råbt op om vigtigheden af netop skolegang som en hjørnesten i indsatsen for anbragte børn og unge.

Læs hele De Anbragtes Vilkårs høringssvar her.

Læs bestyrelsesformand David Pedersens kronik om lovudkastet her

Læs mere

Fem kommunale socialtilsyn

Oplever du selv, eller kender du èn, der ikke bliver behandlet ordentligt I anbringelseshjemmet?

Med whistleblowerordningen giver de 5 socialtilsyn mulighed for, at man anonymt kan tippe dem om dårlige forhold eller ulovlig adfærd i plejefamilier og på døgntilbud.

Måske oplever du, eller en du kender, ulovlige magtanvendelser? Måske får du ikke udleveret dine lommepenge i plejefamilien? Eller måske kender du en, der føler sig utryg på sit døgntilbud…

Hvis du mener, at der er noget galt hos dig eller én du kender, så brug linket nedenfor, til at fortælle det relevante tilsyn om det!

Alle børn fortjener en tryg barndom!

socialstyrelsen.dk

 

 

Læs mere

Har du læst vores seneste årsrapport?

Hvert år udkommer vi med en årsrapport med reportager, debatindlæg og gennemgang af af vores arbejde i det forgangne år. Derudover kan man i årsrapporten møde en række af foreningens frivillige, der fortæller om deres arbejde og aktiviteter i De Anbragtes Vilkår.

Du kan læse årsrapporten her.

Vil du være medlem og støtte vores arbejde, så vi kan give næste årsrapport endnu mere tyngde 😉 – Så kan du melde dig ind lige her.

Du kan være medlem både med og uden anbringelsesbaggrund. Vi vil glæde os over at få dig med i fællesskabet!

Læs mere

De Anbragtes Vilkår

På denne side har vi samlet et overblik over nyheder.