Partnerskaber og samarbejder

Hvem arbejder vi sammen med?

De Anbragtes Vilkår arbejder sammen med en række fonde, faglige organisationer og andre aktører på anbringelsesområdet for at styrke vilkårene for tidligere, nuværende og fremtidige anbragte. På denne side kan du læse mere om større partnerskaber og samarbejder.

Egmont Fonden

De Anbragtes Vilkår har arbejdet tæt sammen med Egmont Fonden siden 2019, hvor vi blev en del af fondens Spireprogram.

I 2021 indgik vi et fornyet partnerskab, der løber frem til 2024, hvor Egmont Fonden konkret bidrager i vores arbejde med:

 • at skabe et styrket foreningsdemokrati for medlemmer af De Anbragtes Vilkår, bl.a. ved at udvikle et årligt Landsmøde
 • at engagere flere tidligere anbragte som frivillige i DAV, bl.a. ved en stærk organisering af foreningens frivillige samt relevant uddannelse til de forskellige opgave-muligheder
 • at nå endnu længere ud til vores målgruppe, herunder unge på kanten. Det skal bl.a. ske ved besøg og dialog hos nuværende anbragte unge på sikrede institutioner

Læs mere om samarbejdet på Egmont Fondens hjemmeside her

Vi støtter De Anbragtes Vilkår, fordi foreningen giver anbragte og tidligere anbragte en tydelig stemme i debatten.” – Egmont Fonden

Bikubenfonden

De Anbragtes Vilkår har arbejdet tæt sammen med Bikubenfonden siden 2019.

I 2021 har vi påbegyndt et tiårigt udviklingspartnerskab med, der har følgende projektspor:

 • Kommuneprojekt: Min Vej
  5 kommuner afprøver en nytænkning af efterværnet, hvor vi bl.a. hjælper med viden og peer-ressourcer
 • Policy Lab
  Sammen med Bikubenfonden, Dansk socialrådgiverforening, Socialpædagogerne, FADD og Børns Vilkår arbejder vi målrettet med anbefalinger til politikudvikling på anbringelsesområdet
 • De Anbragtes Vilkår som fortalervirksomhed
  Bikubenfonden støtter en fortsat styrkelse og dyrkelse af DAV som fortalervirksomhed for hele tiden at sikre anbragte unge en stærk stemme i debatten om anbringelsesområdet

Læs mere om samarbejdet på Bikubenfondens hjemmeside her

Socialstyrelsen

De Anbragtes Vilkår modtager midler fra Finanslovens reservepulje i perioden 2021 – 2024. Bevillingen fordeler sig på

 • et driftstilskud, der skal sikre opretholdelse af et sekretariat til at understøtte aktiviteter i foreningen
 • en projektbevilling til udvikling af en peer-baseret rådgivning, hvor nuværende anbragte kan blive styrket gennem erfaringsudveksling med tidligere anbragte gennem rådgivning/støtte

Du kan læse hele aftalen her

Der vil være tale om en lyttende og støttende funktion [peer-baseret rådgivning], hvor den anbragte oplever at blive mødt af en ung, som kan relatere til den anbragtes situation og de udfordringer, der kan være i at være anbragt.” – Fra aftaleteksten om udmøntning af reserven

Børne- og Undervisningsministeriet

Som led i Børnene Først reformen er der i indgået en politisk aftale med fokus på interne skoler og dagbehandlingstilbud. Her er der afsat midler til at styrke elevinddragelsen i interne skoler og dagbehandlingstilbud, samt en indsats, der skal bidrage til at styrke elevernes demokratiske forståelse og samfundsengagement.

Som samarbejdspartner i arbejdet, får vi i De Anbragtes Vilkår mulighed for at være med til at

 • Opbygge et nyt vidensområde på en konkret del af skoleområdet
 • Styrke anbragte børn og unges trivsel i skolen
 • Arbejde for at flere anbragte unge gennemfører folkeskole- og ungdomsuddannelser

Øvrige samarbejder

Gæsteundervisning på socialrådgiveruddannelsen, Københavns Professionshøjskole

Siden 2019 har tidligere anbragte, der i dag er frivillige i De Anbragtes Vilkår, været en del af undervisningen på på Københavns Professionshøjskoles socialrådgiveruddannelse. Det direkte møde mellem fremtidens socialrådgivere og dem, der har oplevet systemet på egen krop, bidrager med konkret viden og indsigt på en anden måde, end underviseroplæg og faglitteratur kan.

Læs mere her

Udstilling på Danmarks Forsorgsmuseum

Danmarks Forsorgsmueseum, der ligger i Svendborg, skal i 2023 åbne en ny udstilling, der viser dansk børneforsorg fra midten af 1800tallet og frem til i dag. Frivillige i De Anbragtes Vilkår bidrager i udviklingen af udstillingen med deres egne perspektiver og erfaringer fra livet som anbragt. En række frivillige, tidligere anbragte skriver også et afsnit til en bog, der udgives i forbindelse med den nye udstilling.

De Anbragtes Vilkår har tidligere været en del af museets børnehjemsudstilling, hvor tidligere anbragte igennem De Anbragtes Vilkår, formidler sin historie på forskellig vis.

Gå til Danmarks Forsorgsmuseum