Rådgivningstilbud

På denne side finder du vores samlede oversigt over rådgivgningstilbud- og muligheder for nuværende og/ eller tidligere anbragte børn og unge.

Har du akut brug for rådgivning, kan du altid kontakte Børnetelefonen.

Børnetelefonen tilbyder anonym rådgivning via chat, sms eller telefon. Du kan bruge linket her.

Kontakt Børnetelefonen

Angst Foreningen

Tilbyder rådgivning omkring angst til alle. Har socialrådgiver tilknyttet, og linje specifikt rettet mod unge og deres pårørende

Om

Angstforeningens formål er at virke som landsdækkende patientforening for angstramte ved at varetage deres interesser, udbrede viden om og forebygge angstlidelser samt informere om behandlingen af disse.

 

Hjemmeside

Alkolinjen

Rådgivning til dig, der drikker for meget, og dig, der er pårørende til en, der drikker for meget.

Om

Alkolinjen tilbyder rådgivning via både telefon, chat, brevkasse og sms.

 

Hjemmeside

Bedre Psykiatri

Bedre Psykiatri rådgiver om at navigere i psykiatrien og tilbyder bisidder-ordning. I samarbejde med det offentlige hjælper de dig videre i behandlingssystemet.

Om

Rådgiver på baggrund af faglig viden og sparring omkring de problemstillinger og udfordringer man kan opleve som pårørende til en med psykisk sygdom – herunder vanskelige dilemmaer samt håndtering af disse.

Hjemmeside

Ballast

Gratis og anonymt tilbud til børn og unge mellem 5-25 år fra familier med misbrug eller afhængighedsproblemer

Om

Ballast rådgiver om at leve i et misbrugshjem. Ballast rådgiver professionelle behandlere, børn og unge i at forstå, acceptere og håndtere deres følelser og problematikker.

 

Hjemmeside

Bo Selv

Nyttig app til dig, der står overfor at skulle, eller lige er flyttet i egen lejlighed.

Om

Få hjælp og gode råd til bl.a. økonomi, forsikringer, madlavning, netværk og job & uddannelse. Egmont Fonden har udviklet denne app.

 

Hjemmeside

Børnetelefonen – Børns Vilkår

Rådgiver børn, forældre og fagpersoner. Børns Vilkår står bag Børnetelefonen.

Om

Børns Vilkår arbejder for at sikre, at ingen børn i Danmark bliver svigtet, bl.a. gennem rådgivning. Børnetelefonen er børnenes linje til rådgivning, trøst eller bare en voksen der har tid til at lytte.

 

Hjemmeside

Børns Voksenvenner

Børns Voksenvenner gør en positiv livsvarig forskel for børn og unge med spinkle eller svære familieforhold

Om

Børns Voksenvenner matcher børn med små og spinkle voksennetværks med en frivillig voksenven, som mødes med sit venskabsbarn 2-4 gange om måneden og er en ekstra fortrolig voksen.

 

Hjemmeside

Cyberhus

Cyberhus, tilbyder chat, brevkasse og peer-to-peer støtte for børn og unge mellem 9 og 23 år. Center for Digital pædagogik.

Om

Cyberhus er et frirum, hvor unge kan få støtte og råd fra voksne frivillige rådgivere via chat og brevkasse, eller dele tankerne med jævnaldrene i ung-til-ung samtaler.

Der er derudover ugentlige gruppechats.

 

Hjemmeside

Det Nationale Sorgcenter

Det Nationale Sorgcenter tilbyder rådgivning og psykologhjælp til dem, der har mistet og til børn og unge, hvis forældre eller søskende er alvorligt syge.

Om

Samtalegrupper for unge mellem 20-27 år.

Sorggrupper for alle aldre.

Desuden online tilbud for alle pårørende og efterladte over 13 år, som har en forælder, en søskende, et barn, en partner eller ægtefælle, der er alvorligt syg eller død. Du kan skrive eller tale med frivillige, som selv har oplevet at miste en nærtstående.

 

Hjemmeside

Gruppechat.dk

Gruppechat, Center for Digital Pædagogik. Anonymt tilbud til unge mellem 12 til 25 årige.

Om

Peer-to-peer gruppechat med 5 unge og 2 mentorer der sammen undersøger de svære ting.

 

Hjemmeside

FBU – Linjen

Telefonisk rådgivning for forældre og andre pårørende og fagpersoner af socialrådgivere.

Om

FBU-Linjen er en landsdækkende, anonym rådgivning til forældre, som er i kontakt med det sociale system om deres barn.

Rådgivningen varetages af erfarne socialrådgivere og til tider erfarne frivillige støttepersoner.

 

Hjemmeside

Fountain House

Fountain House tilbyder støtte og vejledning til psykisk sårbare unge.

Om

Fountain house er et dagtilbud til dig der oplever psykiske problemer.

(kan også benyttes af folk uden diagnose)

 

Hjemmeside

Headspace – Det sociale netværk

Head space tilbyder rådgivning gennem face to face, chat, mail og telefon.

Om

Anonymt og gratis unge rådgivningstilbud drevet af frivillige.

 

Hjemmeside

Indsats UNIK

Børn og unges trivsel, tilbyder netværks grupper, og café med peer-to-peer støtte, mindfullness workshops, samtale forløb, kreative workshops og pårørende aftener

Om

Formålet med Indats UNIK er at give nuværende eller tidligere anbragte unge en bedre livskvalitet, støtte til at mestre eget liv, en målrettet indsats som udvikler de unges sociale og personlige færdigheder, for at styrke deres sociale robusthed med et øget selvværd.

 

Hjemmeside

Landsforeningen SPOR

Videns- og rådgivningsportal for senfølger af seksuelle overgreb

Om

SPOR har et bredt kendskab til og stor viden om senfølger af seksuelle overgreb. Denne viden formidles på deres hjemmeside gennem videoer og tekst, så andre i samme situation kan drage fordel af det.

Foreningen er også et netværksforening.

 

Hjemmeside

Lifemap

App målrettet gymnasieelever, der oplever udfordringer med bl.a. sociale medier, stress, fravær, sociale relationer og forventningspres.

Om

Appen indeholder bl.a. videoer med unge, der har oplevet udfordringerne på egen krop og giver gode råd til handlemuligheder. Derudover indeholder appen metoder til håndtering af mistrivsel såsom ugeplaner, åndedrætsøvelser og taklingen af svære følelser.

 

Hjemmeside

Livslinjen

Livslinjen tilbyder rådgivning via telefon, chat eller net.

Om

Rådgivning til alle med selvmordstanker. Har også rådgivning til pårørende og efterladte til selvmord.

 

Hjemmeside

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade

LMS tilbyder rådgivning, støttende samtaler og aktiviteter til både berørte, pårørende og fagpersoner – også mulighed for at være anonym.

Om

Rådgivning, støtte og mentorordning for berørte.

Sms, telefon, chat eller fremmøde.

 

Hjemmeside

Misbrugsportalen

Gratis støttesamtaler til pårørende og unge over 18 år med et misbrug eller en afhængighedsproblematik

Om

Anonym rådgivning til

  • Pårørende til unge med et formodet misbrug eller en afhængigheds-problematik

  • Voksne berørt af misbrug og afhængighed

  • Fagpersoner og borgere med spørgsmål vedr. misbrug

 

Hjemmeside

PKR Vesterbro

Selvstændigt projekt med korttids rådgivning på Vesterbro. Tilbyder et forløb af 5 sessioner á 1 time, hver anden torsdag.

Om

Rådgivningstilbud der henvender sig til dig med hverdagsproblemer.

Det kan fx omhandle dit parforhold, dit job, fysisk eller psykisk sygdom, din forældrerolle mm.

 

Hjemmeside

Settlementet

Rådgivningstilbud for alle som står i en vanskelig situation og har brug for professionel hjælp til at løse problemet

Om

Bydækkende tilbud til udsatte voksne, der er faldet gennem velfærdssamfundets sikkerhedsnet.

Har til formål at arbejde for social og kulturel ligestilling i samfundet og bygge bro mellem forskellige fællesskaber og enkeltpersoner, på tværs af generationer og på tværs af sociale og kulturelle skel.

 

Hjemmeside

Startlinjen – samtaler med retning

Startlinjen er en landsdækkende telefonlinje, som tilbyder ressourceskabende samtaler til mennesker i svære livssituationer.

Om

En del af dem, der ringer, kæmper med ensomhed.

Andre har været ude for en livskritisk begivenhed som eksempelvis alvorlig psykisk eller fysisk sygdom, tab, arbejdsløshed eller skilsmisse.

 

Hjemmeside

TUBA

TUBA er for børn og unge, som er vokset op i misbrugshjem. TUBA tilbyder; chat, brevkasse, peer-to-peer dialoger, drop-in møder, og individuel – eller gruppeterapi.

Om

TUBA tilbyder hjælp, rådgivning og terapi til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i hjem med alkohol- eller stofmisbrug.

24 årige eller derunder, kan selv vælge, hvilken afdeling de helst vil gå i.

Over 24 år, kan TUBA desværre kun tilbyde terapi, hvis du bor i en samarbejdskommune.

TUBA selvstændig organisation ejet af Blå Kors Danmark.

 

Hjemmeside

Udsat i Danmark

App, der giver et landsdækkende overblik over sociale tilbud
Om

Udsat i Danmark er til mennesker, der oplever udfordringer af forskellig slags. Find bl.a. oversigt over mødesteder, få overblik over bostøtte, samt hjælp til at finde vej. Hus Forbi står bag app’en.

 

Hjemmeside

Ung på Linje & Ung Online

Ungdommens Røde Kors tilbyder anonym rådgivning og samtale om alting for børn og unge mellem 13 og 30 år gennem telefon og chat. Top 5 samtale emner: Ensomhed, Kærlighed Seksualitet & krop, Psykiske, lidelser, familie

Om

Ung På Linje og Ung Online er et uforpligtende og anonymt samtaletilbud til unge mellem 13 og 30 år, der mangler nogen at tale med om deres problemer og oplevelser.

 

Hjemmeside

UngRevers

Rådgivingstilbud under Fonden Novaví målrettet børn og unge op til 25 år, som kommer fra misbrugshjem.

Om

Ung Revers tilbyder gratis hjælp til børn og unge under 25 år, som er vokset op i familier med misbrug.

Tilbyder både individuelt og gruppeforløb.

 

Hjemmeside

Ventilen – Gør ungdommen mindre ensom

Ventilen er en frivillig social organisation, der har til formål at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge mellem 15 og 30 år.

Om

Ventilen driver tilbud landet over for unge, der føler sig ensomme, i form af mødesteder og KOMsammen (et kost og motions-tilbud). Derudover arbejder Ventilen for at skabe viden og debat om ensomhed blandt unge.

 

Hjemmeside