Skolealliance: Politisk aftale om anbragte børns skoleliv er noget rod


Læs artikel her

Den politiske aftale om styrket undervisning for anbragte og udsatte børn og unge er blevet til for at sikre alle børn lige adgang til undervisningstilbud af høj kvalitet, men der er for mange tilsyn og modeller, skriver Skolealliancen for specialundervisningstilbud.