Tilmeld dig Topmødet om skolegang

Tilmelding til Topmøde 2023

De Anbragtes Vilkår arbejder for, at anbragte skal have lige muligheder for at klare sig godt i skolen og få forudsætningerne for et godt liv på lige fod med mennesker uden anbringelserfaring. På vores Topmøde 2023 vil vi dykke ned i tidligere anbragtes erfaringer med det gode og det svære i forhold til skolegang.

"*" indicates required fields

Navn*
Jeg bekræfter, at jeg har været anbragt.*
Topmøder er åbne for alle tidligere anbragte.
Hvilket Topmøde deltager du i?*
Hvilke typer af anbringelse har du oplevet?
Samtykke til opfølgning