Tilmeld dig Topmøde 2023

Hjælp os med at skabe bedre skolegang for anbragte børn og unge!

-Alle tidligere anbragte er inviteret til Topmøde

Til Topmøderne i De Anbragtes Vilkår inviterer vi alle tidligere anbragte til at bruge deres stemme. I år skal vi dele erfaringer og oplevelser fra skolelivet som anbragt barn og ung. Kom og brug din erfaring til at udvikle visioner og politiske anbefalinger og derved gøre en forskel for fremtidens anbragte børn og unge.

Deltagelse er gratis, og der vil være fuld forplejning under Topmødet.

Vi afholder Topmøde følgende steder:

D. 14. januar kl. 10 – 15 i København
D. 15. januar kl. 10 – 15 i Århus
D. 15. januar kl. 11 – 14 digitalt

Tilmelding til Topmøde 2023

"*" indicates required fields

Navn*
Jeg bekræfter, at jeg har været anbragt.*
Topmøder er åbne for alle tidligere anbragte.
Hvilket Topmøde deltager du i?*
Hvilke typer af anbringelse har du oplevet?
Samtykke til opfølgning

Blot hver 10.

ung, der er anbragt på en døgninstitution

består Folkeskolens Afgangsprøve

 

KL, 2020: Udsatte børn – Nøgletal

11 %

af anbragte unge mellem 15 – 17 år

går på intern skole

Vive, 2022: Anbragte børn og unges trivsel 2020

Tema for Topmøderne: Anbragtes skolegang

I 2023 sætter Topmøderne fokus på skolegangen som anbragt. Foreningen arbejder hvert år med et årstema, som er genstand for udvikling af politiske anbefalinger og som udgør et hovedspor i foreningens vidensindsamling og politiske arbejde det pågældende år. Årstemaet skydes i gang med de årlige topmøder for tidligere anbragte i januar måned.

 

Hvorfor ‘skolegang’ som årstema?

Vi ved, at alt for mange anbragte unge forlader 9. klasse uden folkeskolens afgangseksamen (FSA) – det kan man se i statistikkerne. Dertil kommer, at der generelt er et kæmpe videnshul om anbragte børn og unges skolegang. Fokus bliver alt for ofte lagt på den socialfaglige opgave, til trods for at undersøgelser viser, at skole er en afgørende beskyttelsesfaktor for børn og unges videre livsmestring.

På vores topmøder er vi især nysgerrige på tidligere anbragtes erfaringer med ”bump” på skolevejen. Hvilke udfordringer har der været, og hvilke ting fungerede rigtig godt? Mange anbragte har  fx perioder med skolefravær eller må i en periode gå i et specialtilbud, der kan stille de rette læringsmæssige og pædagogiske muligheder til rådighed. Vores erfaring er, at perioder med skolefravær eller dét, at komme i et specialskoletilbud desværre også betyder, at man går glip af et socialt fællesskab, og/eller at dette og andre kvaliteter, som fx undervisningens indhold, bliver forringet. Vi ønsker at minimere, at det bliver en barriere for anbragte børns senere læringsmuligheder og veje i uddannelsessystemet. Derfor er det afgørende for os, at få identificeret faldgruber og muligheder for at mindske dem via viden og erfaringer fra deltagerene på vores topmøder.

Årstemaet om skole og uddannelse er valgt, fordi det kobler sig ind i og bidrager til flere af foreningens strategiske mål. I De Anbragtes Vilkår arbejder vi bl.a. for, at trivsel og faglige forventninger skaber et fundament for at kunne uddanne sig, men også at anbringelseshjemmet skaber veje til fællesskab, og at anbragte børn og unge kommer godt ind i voksenlivet.

Hvad er et Topmøde?

Hvert år afholder De Anbragtes Vilkår topmøde for tidligere anbragte.  Vi mener, at tidligere og nuværende anbragtes erfaringer og oplevelser er vigtige inputs til, hvordan vi bedst skaber rammerne for et styrket anbringelsesområde.

Topmøderne bidrager desuden til at bryde et tabu, der i stadig alt for høj grad kendetegner anbringelsesområdet. Hvert år har vi deltagere, der for første gang taler åbent om deres anbringelse.

Hvem kan deltage?

Til vores topmøder kan man kun deltage, hvis man har anbringelsesbaggrund. Vi tror på, at dem, der reelt har oplevet en anbringelse, ved, hvad der fungerer, og hvad der ikke fungerer.

Derudover skal man også være over 18 år. Det er der flere grunde til. Vi mener, at man i højere grad kan vurdere, hvordan anbringelsen har påvirket voksenlivet og hermed, hvad der har været af eventuelle mangler, hvad der har været godt, og hvad der kan være svært som konsekvens af ens opvækst, når man møder det selvstændige voksenliv.
Nuværende anbragte unges perspektiver spiller dog også en stor rolle i udviklingen af vores anbefalinger til et styrket anbringelsesområde. Derfor afholder vi også mini-topmøder kun for nuværende anbragte i løbet af 2023. Du kan kontakte Alexander her for at høre mere.

 

“Jeg var helt vildt nervøs op til eventet. Det var 15 år siden, at jeg havde været i en forsamling på den måde med andre anbragte. Jeg glædede mig, men var også ved ikke at dukke op. Jeg følte, det betød, at jeg havde ondt af mig selv og det faktum, at jeg har været anbragt. Men jeg gik derfra varm og glad. Mine fordomme om hvordan det ville være, var væk. Jeg følte slet ikke, at jeg havde haft ondt af mig selv. I stedet følte jeg mig stærk.”

– deltager på tidligere topmøde

 

Anbefalinger til at styrke anbragte børn og unges skolegang

Den viden, som De Anbragtes Vilkårs arbejde baseres på, kommer fra det levede liv. Vi får bl.a. vores viden til foreningens årlige Landsmøde, i arbejdsgrupper blandt vores mange frivillige og ikke mindst til vores topmøder. Her deles erfaringer fra nuværende og tidligere anbragte, som bliver grundlaget for vores viden. På baggrund af den indsamlede viden formulerer vi konkrete anbefalinger til fx politikere, kommuner og andre organisationer på anbringelsesområdet.

Vores anbefalinger bliver altid kvalificeret af bestyrelsesmedlemmer, herunder formandskabet, og en arbejdsgruppe bestående af frivillige, nuværende og/ eller tidligere anbragte. Anbefalingerne til en styrket skolegang forventes at bliver lanceret i forsommeren 2023.

Du kan læse vores øvrige anbefalinger her.