Vi får de anbragtes stemme frem i debatten på Folkemødet i uge 24


De Anbragtes Vilkår er i Allinge i uge 24 for at tale nuværende og tidligere anbragtes sag på årets Folkemøde.

Foruden at være inviteret med i en lang række debatter, afholder vi også selv to vigtige debatter, ligesom vi er medarrangør af en debat om overgang til voksenlivet sammen med Policy Lab. De tre debatter kan du læse mere om nedenfor. Du kan også se i vores samlede programoverblik, hvor du ellers kan møde os. Vi håber, du har lyst til at lægge vejen forbi, hvis du er til stede ved Folkemødet.

 

Fra anbragt barn til hjemløs ung

Hvordan kan det lade sig gøre at hver tiende anbragte oplever hjemløshed i ungdommen? Erfaringseksperterne indtager scenen, når De Anbragtes Vilkår flytter ind hos SAND på Folkemødet. De personlige erfaringer med anbringelse, hjemløshed og overgangen til voksenlivet vil være centrum for samtalen. Det er stærkt bekymrende at unge, som har været kendt i det sociale system siden barndommen, kan ende på gaden. Tidligere anbragte unge har 14 gange så stor risiko for at ende i hjemløshed som deres jævnaldrende og forskning viser, at efterværnet har været væsentligt kortere for de anbragte unge, som ender i hjemløshed. Hvordan kan vi som samfund sørge for ikke at tabe disse mennesker på gulvet?

Debatten finder sted torsdag d. 15. juni kl. 11:00 – 11:45 på scene A12.

 

Vi kan, hvis I vil — Visionen for anbragtes skolegang

Vi har en vision om et skoleliv, hvor alle børn og unge, der bliver anbragt, møder opbakning til at lykkes med skolen. Både fordi skolen er en stor del af et børneliv, og fordi det, vi får med derfra, skal sikre vores vej ind på en livsbane, hvor vi lykkes. Som det er nu, er virkeligheden for mange børn, der bliver anbragt, at der opstår store huller i skolegangen, at de oplever flere og bratte skoleskift og alt for ofte mangler voksenopbakning til at lykkes i skolen. Men vi kan, hvis I vil.
Til denne debat lancerer De Anbragtes Vilkår vores vision og konkrete anbefalinger for en skoletid med opbakning, forventninger og fællesskab. Vi kigger bagom statistikkerne for at høre historier fra tidligere anbragte om deres veje gennem skolen og engagerer beslutningstagere på tværs af skole, kommunalpolitik og Folketinget i at finde fælles løsninger.

Debatten finder sted fredag d. 16. juni kl. 15:15 – 16:15 på scene D5.

 

Policy Lab: Tillykke og farvel – Nu er du 18 og må klare dig selv

Mens danske unge i gennemsnit flytter hjemmefra, når de er knap 22 år, slipper vi de mest sårbare unge i vores samfund, når de fylder 18. Kun én ud af tre får tildelt et efterværn i 18-års fødselsdagsgave, og støtten er kortvarig. Selvom vi ved, at det betaler sig – både menneskeligt og økonomisk. Med den politiske aftale ‘Børnene Først’ fra 2021 vedtog et bredt politisk flertal, at efterværnet skal radikalt nytænkes. ”Vi må som samfund ikke slippe det ansvar, vi har påtaget os, for tidligt”, lød det. Nu er det tid til at handle på de politiske visioner på området og sikre, at vi ikke slipper anbragte unge, før de er godt inde i voksenlivet med uddannelse eller job, bolig og netværk. I debatten giver vi ordet til unge, der har tabt og vundet i lotteriet om at få efterværn. Og vi spørger politikere, kommuner og praktikere om, hvordan vi styrker anbragte unges overgang til voksenlivet og går fra flotte ambitioner til reel handling.

Debatten finder sted torsdag d. 16. juni kl. 16:15 – 17:00 på scene B5.

 

Vi ønsker alle et godt Folkemøde.