Vores Anbefalinger

I De Anbragtes Vilkår arbejder vi med det levede livs erfaringer. Derfor er vores anbefalinger funderet på nuværende og tidligere anbragtes oplevelser. Det du kan du læse her er vores bud på bedre vilkår for anbragte, både under anbringelse, i overgangen fra anbringelse til voksen liv og senere i livet.

Generelle anbefalinger

Vores generelle anbefalinger ser på anbringelsesområdet i bred forstand – alt lige fra §50 til tilsyn, og handleplan til fritidsliv. Anbefalingerne er udarbejdet på baggrund af historier, erfaringer og perspektiver fra De Anbragtes Vilkårs topmøder, De Anbragtes Vilkårs frivillige tidligere anbragte, samt De Anbragtes Vilkårs ekspertgruppe af nuværende anbragte. Anbefalingerne er efterfølgende kvalificeret af De Anbragtes Vilkårs frivillige tidligere anbragte og ekspertgruppe af nuværende anbragte.​

Læse mere her

Et rigtigt hjem

Med anbefalingerne ‘Et rigtigt hjem’ kan du læse om, hvad der giver et godt anbringelseshjem, og hvad der gør de forskellige typer af hjem gode for hvem. Med udgangspunkt i tidligere anbragtes egne historier, erfaringer og drømme har vi opsummeret 10 vigtige bud til, hvordan vi bedst sikrer anbragte børn og unge et rigtigt hjem. De 10 kendetegn beskriver, hvordan et rigtigt hjem kan se ud og føles.

Læse mere her

Et efterværn der giver lige muligheder

Med anbefalingerne til et styrket efterværn kan du læse om, hvordan vi mener, vi giver anbragte unge en god overgang til voksenlivet. Anbefalingerne er baseret på viden- og erfaringsindsamling fra tidligere anbragte på vores topmøder og til en række workshops for tidligere anbragte med fokus på efterværn og overgangen til voknselivet.

Læse mere her

Bliv i loopet hos DAV!

Tilmeld dig vores mailingliste for at holde dig ajour om vores arbejde for en tryg barndom for alle anbragte.

Tak, du hører snart fra os!