Da Amanda​ Kristensen var 18 år, sluttede hendes anbringelse, og hun skulle stå på egne ben. Det kan vi altså gøre bedre


Læs artikel her

Som samfund skal vi blive bedre til at sikre anbragte unge en god overgang til voksenlivet. Det skriver De Anbragtes Vilkår sammen med en række andre aktører på området om i denne kronik.