Arbejde for og med nuværende anbragte

Et DAV for anbragte børn og unge

Hos De Anbragtes Vilkår arbejder vi altid i tæt samråd med både nuværende og tidligere anbragte. Siden 2020 har flere og flere af vores indsatser og projekter centreret sig om unge, der i dag er en del af anbringelsessystemet. Den øgede inddragelse af nuværende anbragtes stemmer er vigtig for os! Det bidrager med et nødvendigt og vigtigt indblik, hvordan livet er som anbragt her-og-nu, og er samlet set med til at styrke og forbedre foreningens arbejde.

På denne side kan du læse mere om de forskellige muligheder for, hvordan man som nuværende anbragt ung kan være med til at gøre anbringelsesområdet bedre.

Ekspertgruppen af nuværende anbragte

DAVs Ekspertgruppe af nuværende anbragte fungerer som en slags konsulentgruppe, der deltager i arbejdet hos De Anbragtes Vilkår. Fælles for dem der er med er, at de gerne vil være med til at skabe en forskel for andre børn og unge, der er anbragt, og at de finder glæde i at være aktive i en forening, som varetager deres interesser.

Ekspertgruppen mødes 4-5 gange årligt. Her er de med til at give feedback og inputs til vores idéer, således at de konklusioner og anbefalinger De Anbragtes Vilkår går videre med, altid er tryktestet hos de anbragte selv.

Igennem arbejdet drøfter vi forskellige emner i forhold til livet som anbragt. Det kan fx være forholdet til sagsbehandlere eller anbringelsessted; udfordringer i skolen i relation til at være anbragt, eller hvordan omgivelserne anskuer livet som anbragt.

Det, der arbejdes med er anonymt, så de enkelte historier aldrig kan genkendes. Det sker for at værne særligt om sikkerheden for det private rum, da alle medlemmer af Ekspertgruppen er under 18 år.

 

”Det fede ved at være med i ekspertgruppen hos De Anbragtes Vilkår er, at man får en følelse af, at man bliver hørt og at man ikke er alene. Samtidig med at man måske kan være med til at hjælpe andre.”

– frivillig i Ekspertgruppen

 

Skal du være med?

Er du selv anbragt? Er du mellem 12-17 år? Og kunne du tænke dig at være med i vores Ekspertgruppe?

Så vil vi meget gerne høre fra dig!

Vi mødes 4-5 gange årligt. Vi mødes altid i København og vi serverer altid gode snacks og hygger os 😉 Vi hjælper selvfølgelig også gerne med at planlægge og betale transport.

Kontakt os her, for at høre mere

Topmøder for nuværende anbragte unge

De Anbragtes Vilkår afholder sit første topmøde for unge, der er anbragt udenfor hjemmet. I år har foreningen fokus på skole og uddannelse, og temaet til topmødet er derfor også på skolegang.

Der kommer en dato for det første topmøde inden længe.

 

Vil du gøre os klogere på skolegangen for anbragte børn og unge?

Er du mellem 13 – 18 år, og er du anbragt udenfor hjemmet, har vi brug for din viden og dine erfaringer! Vi håber derfor, du har lyst til at deltage i vores topmøde.

Tilmelding skal ske til ungekoordinator Alexander på denne mail alexander@deanbragtesvilkar.dk

Landsmøde for nuværende anbragte unge

Weekenden d. 21.-23. april afholdes De Anbragtes Vilkårs årlige landsmøde i København, hvor alle foreningens medlemmer er inviteret til workshops, generelforsamling og hygge.

Alle nuværende anbragte, der er medlemmer, er som noget helt særligt inviteret til at være med i skræddersyede aktiviteter fra fredag d. 21. april – lørdag d. 22. april.
Fredag aften er der social-komsammen kun for vores ordinære medlemmer under 18 år med mini-workshop, underholdning og mulighed for overnatning.
Lørdag afholdes en særskilt workshop for ordinære medlemmer under 18 år, hvorefter der er fælles generalforsamling for alle Landsmøde-deltagere.

Hvis du vil høre mere om vores Landsmøde for unge, nuværende anbragte, kan du kontakte ungekoordinator Alexander her.

Styrket inddragelse af elever på interne skoler

Som led i Børnene Først-reformen har Børne- og Undervisningsministeriet udpeget De Anbragtes Vilkår til at udvikle metoder til at styrke elevinddragelsen på interne skoler. I den forbindelse vil De Anbragtes Vilkår i perioden fra 2022 – 2025 bl.a. arbejde tæt sammen med en række interne skoler, deres elevråd og deres elever med henblik på at øge elevernes demokratiske forståelse, give dem kendskab til deres rettigheder i forhold til skolegang samt give positive erfaringer med at få indflydelse på skolegang og tro på, at ens stemme er vigtig.

Man kan som udgangspunkt ikke deltage individuelt i projektet om interne skoler, da der er tale om et specifikt forløb med konkrete interne skoler. Men har du selv erfaring med at være elev på intern skole og synes, at projektet lyder spændende, hører vi gerne fra dig. Du kan kontakte projektleder Marie her.

Du kan læse mere om projektet her.

 

Spilleregler i mødet med og mellem anbragte unge

At være med i og/ eller bidrage til arbejdet i De Anbragtes Vilkår altid skal altid være en god oplevelse. Selvom der til tider bliver delt sårbare og personlige fortællinger, skal rummet føles trygt. Det skal vi kunne skabe på tværs af forskellig alder, individuelle perspektiver, erfaringer, type, stil osv.

Derfor har vi opsat en række spilleregler, som det er forventet, man følger, hvis man er med i vores arbejde:

  • Du skal kun fortælle det, du selv har lyst til
  • Vi griner aldrig af hinanden
  • Det er okay at blive ked af det
  • Det er okay at have brug for en pause – både under et møde eller i sit engagement generelt
  • Vi har tavshedspligt over for hinanden, og deler ikke andres historier med vores egen omgangskreds