Sekretariatet

Sekretariatet i
De Anbragtes Vilkår

Sekretariatet varetager og koordinerer det daglige arbejde i De Anbragtes Vilkår. Det kan fx være aktiviteter omkring det politiske arbejde, informationsmateriale og koordinering af det frivillige arbejde.

På denne side kan du se, hvem der sidder i sekretariatet og hvilke områder, de arbejder med.

Camilla Kronborg

Sekretariatsleder

Mine arbejdsområder er bl.a.:

 • Daglig ledelse af sekretariatet
 • Organisationsudvikling
 • Bestyrelsesbetjening

Tlf: 21 47 70 07
Mail: camilla@deanbragtesvilkar.dk

Anne Kjaer Skovgaard

Udviklingschef

Mine arbejdsområder er bl.a:

 • Partnerskaber og public affairs
 • Policyudvikling
 • Konceptudvikling

Tlf: 31 64 11 16
Mail: anne@deanbragtesvilkar.dk

Thea Gregersen

Politisk konsulent

Mine arbejdsområder er bl.a:

 • Pressearbejde
 • Politisk udvalg
 • Kommunikation

Tlf: 30 60 27 68
Mail: thea@deanbragtesvilkar.dk

Christina Gottschalck Bloch

Kommunikationskoordinator

Mine arbejdsområder er bl.a:

 • Hjemmeside og sociale medier
 • Publikationer
 • Projektledelse

Tlf: 28 10 47 39
Mail: christina@deanbragtesvilkar.dk

Jesper Clausson Vibholt

Politisk konsulent

Mine arbejdsområder er bl.a.:

 • Foreningsdemokrati
 • Medlemsinddragelse
 • Bestyrelsesbetjening

Tlf: 27 28 34 17
Mail: jesper@deanbragtesvilkar.dk

Marie Mortensøn

Projektleder

Mine arbejdsområder er bl.a.:

 • Projektudvikling og -koordinering
 • Styrkelse af anbragtes skolegang
 • Samarbejde med skoler

Tlf: 51 97 60 40
Mail: marie@deanbragtesvilkar.dk

Jimmy Krab

Projektleder

Mine arbejdsområder er bl.a:

 • Praksisudvikling
 • DAV Undersøger og Faciliterer
 • Faglige netværk og viden på børne-og socialområdet

Tlf: 20 53 63 32
Mail: jimmy@deanbragtesvilkar.dk

Steve McFarland

(Barselsorlov) – Organizer

Mine arbejdsområder er bl.a:

 • Public Affairs
 • Projektkoordinering
 • Frivilligkoordinering

Tlf: 26 33 49 42
Mail: steve@deanbragtesvilkar.dk

Josefine Skjødt

(Orlov) – Frivilligkoordinator

Mine arbejdsområder er bl.a:

 • Frivilligkoordinering
 • Frivilligpleje og relationsarbejde
 • Projektansvarlig ‘Ung på kanten’

Tlf: 29 64 44 66
Mail: josefine@deanbragtesvilkar.dk

Alexander Sørensen

(Orlov) – Projektkoordinator

Mine arbejdsområder er bl.a:

 • Projektledelse
 • Konceptudvikling
 • Ansvarlig for arbejdet med nuværende anbragte

Tlf: 30 30 17 73
Mail: alexander@deanbragtesvilkar.dk

Sara Romme Christensen

Projekt- og udviklingskonsulent

Mine arbejdsområder er bl.a:

 • Brugerinddragelse
 • Projekt- og praksisudvikling
 • Analyse og facilitering af forandringsprocesser

Tlf: 28 78 09 72
Mail: sara@deanbragtesvilkar.dk

Sophie Højvang Woode

Juniorkonsulent

Mine arbejdsområder er bl.a:

 • DAV Undersøger og Faciliterer
 • Projektmedhjælper
 • Administrativt arbejde

Tlf: –
Mail: sophie@deanbragtesvilkar.dk