Sekretariatet

Sekretariatet i
De Anbragtes Vilkår

Sekretariatet varetager og koordinerer det daglige arbejde i De Anbragtes Vilkår. Det kan fx være aktiviteter omkring det politiske arbejde, informationsmateriale og koordinering af det frivillige arbejde.

På denne side kan du se, hvem der sidder på kontoret og hvilke områder, de arbejder med.

Camilla Kronborg

Sekretariatsleder

Mine arbejdsområder er bl.a.:

 • Bestyrelsesbetjening
 • Frivilligekoordinering
 • Konceptudvikling
 • Policyudvikling

Tlf: 21 47 70 07
Mail: camilla@deanbragtesvilkar.dk

Anne Kjaer Skovgaard

Udviklingschef

Mine arbejdsområder er bl.a:

 • Partnerskaber
 • Policyudvikling
 • Konceptudvikling
 • Public affairs

Tlf: 31 64 11 16
Mail: anne@deanbragtesvilkar.dk

Christina Gottschalck Bloch

Kommunikationskoordinator

Mine arbejdsområder er bl.a:

 • Kommunikation
 • Hjemmeside og sociale medier
 • Frivilligekoodinering
 • Publikationer

Tlf: 28 10 47 39
Mail: christina@deanbragtesvilkar.dk

Signe Fjordside

Projektleder

Mine arbejdsområder er bl.a:

 • Projekt- og konceptudvikling
 • Praksisudvikling på projekter
 • Samarbejder med kommuner

Tlf: 60 82 66 19
Mail: signe@deanbragtesvilkar.dk

Jesper Clausson Vibholt

Barselsorlov – Politisk konsulent

Mine arbejdsområder er bl.a.:

 • Demokratisering
 • Vedtægter og politikker
 • Konceptudvikling
 • Organizing

Tlf: 27 28 34 17
Mail: jesper@deanbragtesvilkar.dk

Marie Mortensøn

Projektleder

Mine arbejdsområder er bl.a.:

 • Projektudvikling og -koordinering
 • Styrkelse af anbragtes skolegang
 • Samarbejde med skoler

Tlf: 51 97 60 40
Mail: marie@deanbragtesvilkar.dk

Steve McFarland

Organizer

Mine arbejdsområder er bl.a:

 • Inddragelse
 • Projektkoordinator
 • Frivilligkoordinering

Tlf: 26 33 49 42
Mail: steve@deanbragtesvilkar.dk

Alexander Sørensen

Akademist

Mine arbejdsområder er bl.a:

 • Frivilliginvolvering
 • Analyse og afrapportering
 • Koordinering af ekspertgruppen

Tlf: 30 30 17 73
Mail: alexander@deanbragtesvilkar.dk

Sara Romme Christensen

Projektkoordinator

Mine arbejdsområder er bl.a:

 • Inddragelse
 • Praksisudvikling
 • Samarbejde med kommuner

Tlf: –
Mail: sara@deanbragtesvilkar.dk

Katja Tonsberg

Barselsorlov – Projektmedarbejder

Mine arbejdsområder er bl.a:

 • Metodeudvikling
 • Konceptudvikling
 • Inddragelse

Tlf: –
Mail: –

Josefine Skjødt

Frivillig koordinator

Mine arbejdsområder er bl.a:

 • Relationsarbejde
 • Projektkoordinering
 • Rekruttering

Tlf: 29644466
Mail: josefine@deanbragtesvilkar.dk

Lis Holgersen

Økonomi og administration

Mine arbejdsområder er bl.a:

 • Regnskab og bogføring
 • Rapportering
 • Medlemshåndtering

Tlf: –
Mail: –

Kenneth F. Christensen

Konsulent

Mine arbejdsområder er bl.a:

Tlf: –
Mail: –