De Anbragtes Vilkår giver høringssvar på udkast til Barnets Lov


De Anbragtes Vilkår har fredag d. 24.06.2022 afgivet høringssvar til ‘Barnets lov’. Vi følger lovprocessen tæt og bidrager løbende med viden og erfaringer.

Mens vi ser gode takter i forslaget, lever lovudkastet på en række områder ikke op til ambitionerne i aftalen om Børnene Først.

Læs høringssvaret via link her.

Vi har derfor samlet vores bemærkninger i et høringssvar til social- og ældreministeriet under 9 overskrifter:

  • Børnesyn
  • Inddragelse – ambitionen om at styrke barnets stemme er god, men ikke afspejlet i centrale paragraffer
  • Rettigheder – der mangler fokus på rettighedsopfyldelse for børn
  • Sprogbrug – opgør med det ”særlige” blik på barnet
  • Familie & forældre – børn og forældre er ikke hinandens modsætninger
  • Stabilitet i anbringelsen – vi skal tage afsæt i barnets behov og indrette systemer derefter
  • Overgang til voksenlivet – vi skal følge forældreopgaven til dørs
  • Implementering og evaluering – børnenes perspektiv i fokus

Derudover påpeger vi den store opgave i at sikre anbragte børn og unge en stabil og god skolegang. Det adresseres ikke i reformen til trods at både vi og andre aktører har råbt op om vigtigheden af netop skolegang som en hjørnesten i indsatsen for anbragte børn og unge.

Læs hele De Anbragtes Vilkårs høringssvar her.

Læs bestyrelsesformand David Pedersens kronik om lovudkastet her