Debat: Der er brug for systematisk feedback på anbringelsesområdet


Man bør systematisk indsamle erfaringer fra tidligere anbragte, så systemet kan lære af de anbragtes oplevelser og ad den vej styrke anbringelsesområdet.