Nyheder


Nyt projekt skal styrke elevinddragelse på interne skoler

I løbet af de næste tre år skal DAV bidrage til at styrke inddragelsen af eleverne på de interne skoler, og øge elevernes viden om deres rettigheder på skoleområdet.

Elevernes stemme har betydning for en god skolegang og for udvikling af skolen. Det gælder også for de interne skoler, der findes på nogle af landets døgntilbud for anbragte børn og unge. Men vilkårene på de interne skoler kan nogle gange gøre det svært for eleverne at få indflydelse på den skolekontekst de befinder sig i.

På den baggrund har DAV fået midler til at styrke elevinddragelsen på de interne skoler. Projektet vil foregå i samarbejde med elevorganisationen Modstrøm, der, som forening for unge på og omkring den Forberedende Grunduddannelse, FGU, har erfaring med at styrke elevdemokratiet på FGU-skolerne og kæmpe for at eleverne bliver hørt. På samme måde skal eleverne på de interne skoler gennem projektet opleve, at deres stemme er vigtig og fortjener at blive hørt.

Projektet vil trække på nuværende og tidligere anbragtes erfaringer og perspektiver på at blive inddraget og få indflydelse på deres skolegang på de interne skoler.

Projektet kommer til at bestå af forskellige initiativer, som vil blive udviklet og afholdt sammen med elever og undervisere på fire interne skoler. I 2025 afsluttes projektet med et formidlingsprodukt, som alle interne skoler kan bruge i deres arbejde med styrke elevinddragelsen og elevdemokratiet på skolen. På denne måde skal formidlingsproduktet give eleverne mulighed for at deltage aktivt i udviklingen af deres egen og skolekammeraternes skolegang.

På sigt vil projektet bidrage til at få opbygget mere viden om anbragte børn og unges skolegang, og i tråd med DAVs øvrige arbejde vil denne viden komme fra de levede erfaringer; altså nuværende og tidligere anbragte. Projektet om at styrke elevinddragelsen på de interne skoler relaterer sig desuden til DAVs årstema for 2023, som er Skole og Uddannelse. I den forbindelse afholder DAV bl.a. topmøder for alle tidligere anbragte om skolegang d. 14.-15. januar 2023. Har du anbringelsesbaggrund, kan du tilmelde dig her.

Fakta om projektet: Styrket inddragelse af elever på de interne skoler

Den 16. marts 2022 indgik Regeringen (Socialdemokratiet) sammen med Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne en aftale om at styrke undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge. Aftalen er en del af reformen Børnene Først og består af 16 forskellige initiativer, som bl.a. handler om at styrke det kommunale myndighedsansvar, styrke tilsynet med de interne skoler, forbedre grunddata om interne skoler, skabe en mere varieret og motiverende undervisning for eleverne samt styrke inddragelsen af eleverne på de interne skoler.

Fakta om interne skoler

En del af de børn og unge, der er anbragt på anbringelsessteder, får undervisning på interne skoler. Undervisning på interne skoler er specialundervisning. Det vil sige, at det kun er børn og unge med et behov for specialundervisning, der kan henvises til undervisning på en intern skole. De interne skoler følger kravene i folkeskoleloven og bekendtgørelsen om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

I skoleåret 2020/2021 gik der ca. 3.200 elever på interne skoler (Børne- og Undervisningsministeriets statistik).

Du kan læse hele aftaleteksten på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside her.

Læs mere

De Anbragtes Vilkår inviterer til Topmøde 2023

Vi er glade for, endnu en gang, at kunne invitere alle tidligere anbragte til Topmøde d. 14. og 15. januar.

De årlige Topmøder er en nøgleaktivitet i De Anbragtes Vilkårs arbejde. På topmøderne deles og indsamles erfaringer, viden og perspektiver fra tidligere anbragte. Disse perspektiver er omdrejningspunktet for vores anbefalinger, og således et nødvendigt grundlag for, at foreningen kan få indflydelse på både politik og praksis på anbringelsesområdet. Topmøderne er på den måde med til at bringe de anbragtes stemmer ind på Christiansborg, få de anbragtes stemme til at runge på det bornholmske Folkemøde og meget mere.

Når tidligere anbragte samles for at dele perspektiver og erfaringer fra deres anbringelsesbaggrund, giver det os et bredere billede af, hvad der fungerer godt og hvad der kan være svært for anbragte børn og unge. På baggrund af den indsamlede viden fra Topmøderne udfærdiges et sæt anbefalinger, som efterfølgende kvalificeres af bestyrelsesmedlemmer og en arbejdsgruppe bestående af frivillige.

På Topmøderne 2023 fokuserer vi særligt på skolegangen for anbragte børn og unge.

Har du været anbragt? – Så har vi brug for din viden!

Er du tidligere anbragt, håber vi, at du har lyst til at komme og være med til at dele dine vigtige erfaringer og perspektiver. Sammen styrker vi fremtidens anbringelsesområde!

Vi afholder i alt tre Topmøder:

Lørdag d. 14. januar 2023 kl. 10 – 15 i København

Søndag d. 15. januar 2023 kl. 10 – 15 i Århus

Søndag d. 15. januar 2023 kl. 11 – 14 digitalt

Du kan melde dig til her http://deanbragtesvilkar.dk/tilmeld/

Læs mere

Fremtidens efterværn skal udvikles sammen med nuværende og tidligere anbragte!

Vi er glade for, at Bikubenfonden har taget initiativ til, at vi i De Anbragtes Vilkår, sammen med en række kommuner og organisationer, skal være med til at finde ud af, hvad der faktisk skal til for, at unge, der er i eller kommer fra anbringelse, får reel støtte ind i voksenlivet.

Det handler blandt andet om, at den støtte skal starte ved det behov, den unge har, i stedet for i de kasser systemet har. Mange unge får dækket et behov for støtte af deres forælde, som de kan ty til, når det er nødvendigt op gennem ungelivet – det kan anbragte unge ofte ikke.

Du kan læse mere om innovationssamarbejdet i artiklen her.

Læs nu

De Anbragtes Vilkår i debatindlæg: Indfør børnerettighedsrådgivere med Barnets Lov

Sammen med en række andre aktører på anbringelsesområdet har formand i De Anbragtes Vilkår, David Pedersen, et indlæg Altinget. I debatindlægget forslås, at der indføres børnerettighedsrådgivere som del af Barnets Lov. Børnerettighedsrådgivere kan fx være med til, at

 • Hjælpe barnet med at forstå og navigere i et sagsforløb – for eksempel hjælp til at håndhæve rettigheder, og hvordan man kontakter Ankestyrelsen og får en revurdering af sagen.
 • Sikre at børn og unge får fortalt, at de har ret til at klage, hvis der skal være samvær med forældre, som barnet ikke ønsker, eller hvis barnet er uenigt i en hjemtagelse
 • Give sagsbehandleren mulighed for at søge sparring fra en uvildig ekspert

Du kan læse debatindlægget her.

 

Læs nu

De Anbragtes Vilkår giver høringssvar på udkast til Barnets Lov

De Anbragtes Vilkår har fredag d. 24.06.2022 afgivet høringssvar til ‘Barnets lov’. Vi følger lovprocessen tæt og bidrager løbende med viden og erfaringer.

Mens vi ser gode takter i forslaget, lever lovudkastet på en række områder ikke op til ambitionerne i aftalen om Børnene Først.

Læs høringssvaret via link nedenfor

Vi har derfor samlet vores bemærkninger i et høringssvar til social- og ældreministeriet under 9 overskrifter:

 • Børnesyn
 • Inddragelse – ambitionen om at styrke barnets stemme er god, men ikke afspejlet i centrale paragraffer
 • Rettigheder – der mangler fokus på rettighedsopfyldelse for børn
 • Sprogbrug – opgør med det ”særlige” blik på barnet
 • Familie & forældre – børn og forældre er ikke hinandens modsætninger
 • Stabilitet i anbringelsen – vi skal tage afsæt i barnets behov og indrette systemer derefter
 • Overgang til voksenlivet – vi skal følge forældreopgaven til dørs
 • Implementering og evaluering – børnenes perspektiv i fokus

Derudover påpeger vi den store opgave i at sikre anbragte børn og unge en stabil og god skolegang. Det adresseres ikke i reformen til trods at både vi og andre aktører har råbt op om vigtigheden af netop skolegang som en hjørnesten i indsatsen for anbragte børn og unge.

Læs hele De Anbragtes Vilkårs høringssvar her.

Læs bestyrelsesformand David Pedersens kronik om lovudkastet her

Læs mere

Fem kommunale socialtilsyn

Oplever du selv, eller kender du èn, der ikke bliver behandlet ordentligt I anbringelseshjemmet?

Med whistleblowerordningen giver de 5 socialtilsyn mulighed for, at man anonymt kan tippe dem om dårlige forhold eller ulovlig adfærd i plejefamilier og på døgntilbud.

Måske oplever du, eller en du kender, ulovlige magtanvendelser? Måske får du ikke udleveret dine lommepenge i plejefamilien? Eller måske kender du en, der føler sig utryg på sit døgntilbud…

Hvis du mener, at der er noget galt hos dig eller én du kender, så brug linket nedenfor, til at fortælle det relevante tilsyn om det!

Alle børn fortjener en tryg barndom!

socialstyrelsen.dk

 

 

Læs mere

Har du læst vores seneste årsrapport?

Hvert år udkommer vi med en årsrapport med reportager, debatindlæg og gennemgang af af vores arbejde i det forgangne år. Derudover kan man i årsrapporten møde en række af foreningens frivillige, der fortæller om deres arbejde og aktiviteter i De Anbragtes Vilkår.

Du kan læse årsrapporten på vores hjemmeside her.

Vil du være medlem og støtte vores arbejde, så vi kan give næste årsrapport endnu mere tyngde 😉 – Så kan du melde dig ind lige her.

Du kan være medlem både med og uden anbringelsesbaggrund. Vi vil glæde os over at få dig med i fællesskabet!

Læs mere